• Seminář - Franchising

  Spolek českých právníků Všehrd a Z/C/H Legal, advokátní kancelář upořádali dne 26.4.2017 seminář o franchisingu. Za Z/C/H Legal byl hostem JUDr. JIŘÍ CTIBOR, LL.M., Ph.D. - advokát a společník advokátní kanceláře ZCH Legal, odborník v kategoriích Commercial, Corporate and M&A, Real Estate and Construction a specialista v oblasti franchisingu.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Notářská komora

  V rámci Cyklu právnických profesí za Notářskou komoru České republiky byli hosty prezident Notářské komory - Mgr. Radim Neubauer a čestný prezident Notářské komory - JUDr. Martin Foukal.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Připravované ústavní změny

  Úprava přímé demokracie? Posílení postavení prezidenta? Uvedení podstatných náležitostí ústavy? Měl by být zmíněn národ v preambuli? O těchto a dalších otázkách debatovali: - prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá hlavně teorií práva, právní filozofií a ústavním právem. - JUDr. Roman Fiala - soudce Nejvyššího soudu České republiky a od 1. ledna 2011 také jeho místopředseda.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Česká advokátní komora

  V rámci Cyklu právnických profesí za Českou advokátní komoru byl hostem její místopředseda Mgr. Robert Němec LL.M.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Návštěva Ministerstva zahraničních věcí

  Návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR a debata s ministrem Lubomír Zaorálek.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnický ples (2)

  Po minulém velmi úspěšném ročníku opět zorganizoval Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze Právnický ples.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnický ples (1)

  Po minulém velmi úspěšném ročníku opět zorganizoval Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze Právnický ples.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnický ples (3)

  Po minulém velmi úspěšném ročníku opět zorganizoval Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze Právnický ples.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Alumni setkání členů a přátel spolku

  Alumni setkání členů a přátel spolku

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Komora daňových poradců

  Cyklus právnických profesí - Komora daňových poradců

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Nová právní úprava hazardu

  Nová právní úprava hazardu

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Návštěva Úřadu vlády ČR, debata s Jiřím Dienstbierem

  Neváhejte a přečtěte si z návštěvy report! http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/debata-s-jirim-dienstbierem-legislativni-proces-hanobeni-prezidenta-boj-s-korupci-e-sbirka-a-lobbing

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Bez politické korektnosti s R. Fialou a V. Cílkem

  Report z akce čtěte zde! http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/mistopredseda-ns-fiala-a-spisovatel-cilek-bez-politicke-korektnosti

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Mezinárodní den studentstva 2016

  Mezinárodní den studentstva 2016

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Energetika pro právníky

  Seminář uspořádaný u hlavního partnera Spolku českých právníků Všehrd - advokátní kancelář Kinstellar, přednášející: Kamil Blažek

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Předání cen Randovy nadace 2016

  Předání cen Randovy nadace 2016

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Welcome Party

  Tradiční uvítání nového akademického roku

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Seznamovák

  Seznamovací kurz Spolku českých právníků Všehrd proběhl ve dnech 22.-25.9. 2016.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Pařník 2016

  Tradiční projížďka parníkem se i letošní rok velice vydařila!

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Studentský Majáles

  V první květnový den se konal Studentský Majáles 2016. Všehrd se stejně jako loni tak i letos zúčastnil a prezentoval svoji spolkovou činnost. Studentský Majáles

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Setkání u příležitosti 25 let od obnovení Spolku

  Dne 28. dubna od 19:00 hodin se konalo slavnostní Alumni setkání k výročí 25 let od znovuobnovení Spolku v roce 1990.
  Akce se uskutečnila ve velké aule Karolina, sídla Univerzity Karlovy v Praze. Setkání se konalo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

  Setkání bylo mimo jiné doprovázeno hudebním vystoupením v podání Virtuosi di Praga Oldřicha Vlčka. Závěrem události byla recepce ve Vlasteneckém sále.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Museum Kampa

  Dne 21. 4. jsme navštívili komentovananou prohlídku výstavy Karla Trinkewitze s kurátorkou Klárou Burianovou.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Soudcovská unie

  Seminář s prezidentkou Soudcovské unie Mgr. Danielou Zemanovou.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Čaj o páté: Právo a média

  Dne 14. dubna proběhla akce s názvem Čaj o páté: Právo a média.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Unie státních zástupců

  V rámci cyklu právnických profesí pořádaných na Právnické fakultě UK Spolkem českých právníků Všehrd pod záštitou docentky Aleny Mackové své povolání studentům představil prezident Unie státních zástupců Zdeněk Matula.

  „Ucházel jsem se o studium i zde na Právnické fakultě v Praze, ale bohužel jste mě nechtěli. Vaše smůla!“ zavtipkoval hned v úvodu Matula, rodák z Hodonína, který nakonec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je Mgr. Zdeněk Matula státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze. Konkrétně působí na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Zabývá se tak postihováním trestné činnosti se škodou nad 150 milionů korun na vlastnictví státu či státních organizací a pod ruku se mu dostanou i velké korupční aféry. „Takovou poslední kauzou, kterou teď žiji od rána do večera, je kauza Nemocnice Na Homolce,“ nastínil studentům.

  Po tomto krátkém úvodu se již téma stočilo směrem k profesi státního zástupce. „Zaznamenal jsem výzkum, který profesi státního zástupce zařadil mezi jednu z nejvíce deprimujících. My totiž celý den trávíme s trestnou činností a naší jedinou radostí je, když se nám někoho podaří zavřít na osm nebo deset let do vězení,“ poznamenal Matula s nadsázkou. „Každý z nás to kompenzuje jiným způsobem. Ne nadarmo je jedním z nejčastějších kárných provinění státních zástupů problém s alkoholem. Já sám to řeším například hraním různých počítačových her,“ doplnil.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Mediální konference: Nová média a právo

  Dne 11.04.2016 proběhla mediální konference s tématem Nová média a právo.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Transformace, 25 let poté I Karel Dyba

  Spolek českých právníků Všehrd pro Vás připravil přednášku prvního ministra hospodářství ČR a bývalého velvyslance ČR při OECD Karla Dyby, který přednesl svůj osobní pohled na transformaci po uplynutí čtvrt století.

  Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. působil jako pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1990 byl jmenován ministrem pro hospodářskou politiku a v témže roce se stal i ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV, kde dříve působil jako vědecký pracovník. V devadesátých letech také zastával post ministra bez portfeje ve vládě Petra Pitharta a později se v první vládě Václava Klause stal ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj. Rovněž byl po jistou dobu členem dozorčích rad Komerční banky a Českých radiokomunikací. Od roku 2007 do roku 2012 působil jako stálý představitel České republiky při OECD.

  „V období sametové revoluce byl politický život liberalizován ihned. Prakticky přes noc. S ekonomikou to ovšem tak rychlé nebylo a bylo tedy nutno udělat určitou masu kroků, po kterých už nebude cesty zpět. Nebylo možné něco odkládat na později.“ Kromě předpokládaných obtíží se Sovětským svazem, kdy hrozilo, že by „netekla ropa“, profesor Dyba také zmínil určité nepříjemnosti ve vztahu k USA. Realitu rozdílnosti politických proklamací a praktické politiky vyjádřil slovy: „Verbálně byli všichni na naší straně, ale v praxi jsme byli trochu přidržováni u země. V souvislosti s liberalizací našeho obchodu jsme potřebovali vyvážet na západ, což znamenalo nepříjemnou konkurenci.“

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Legislativa v praxi

  Právnická fakulta Univerzity Karlovy hostila dne 5. dubna 2016 další ze série přednášek v rámci cyklu právnických profesí pořádaných Spolkem českých právníků Všehrd. Tentokrát byla tématem Legislativa v praxi. Svůj pohled studentům nastínil nejen JUDr. Jan Kněžínek, Ph. D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, ale také Mgr. Marek Benda, poslanec za ODS.

  Na úvod přednášky každý z hostů krátce představil svou úlohu v legislativě a vylíčil hlavní rysy tohoto povolání. Poté následovaly otázky z řad posluchačů a diskuze.
  Jan Kněžínek přítomným prozradil, že práce legislativce je vcelku nevděčná, protože jakmile vytvoří chybný zákon, na tuto chybu se velmi záhy přijde. Legislativec na začátku své kariéry absolvuje několik různých druhů pozic ve státní sféře, aby nabyl potřebné zkušenosti. Mnohdy v prvních zaměstnáních pracuje pod dohledem starších a zkušenějších kolegů a až v rámci tohoto procesu se postupem času legislativcem v pravém slova smyslu stává. I v tomto právnickém povolání platí, že člověk se toho naučí tím více, čím více udělá chyb. Možná to je jeden z hlavních důvodů, proč není povolání legislativce u studentů zpočátku tak oblíbené. Na druhou stranu, mnoho studentů právnických fakult po dokončení svého studia nastupuje právě do sekce Legislativní rady vlády. „Ač s tím většina absolventů právnických fakult nepočítá, tak se legislativcem stávají poměrně často – což je podle mého názoru ten správný model,“ říká Jan Kněžínek.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Děkanský sportovní víkend

  V prvním dubnovém víkendu roku 2016 jsme společně s Katedrou tělesné výchovy PF UK pořádali Děkanský sportovní víkend.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Kamil Blažek: Zahraniční investice

  Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s naším generálním partnerem, advokátní kanceláří Kinstellar pořádal dne 30. 3. 2016 odborný seminář na téma Zahraniční investice.

  S právními (a jinými) problémy zahraničních investorů v ČR, s konkurenční pozicí České republiky a další problematikou zahraničních investic nás seznámil partner Kinstellar, Kamil Blažek.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku