• Cyklus právnických profesí - Soudcovská unie

  Seminář s prezidentkou Soudcovské unie Mgr. Danielou Zemanovou.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Čaj o páté: Právo a média

  Dne 14. dubna proběhla akce s názvem Čaj o páté: Právo a média.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Unie státních zástupců

  V rámci cyklu právnických profesí pořádaných na Právnické fakultě UK Spolkem českých právníků Všehrd pod záštitou docentky Aleny Mackové své povolání studentům představil prezident Unie státních zástupců Zdeněk Matula.

  „Ucházel jsem se o studium i zde na Právnické fakultě v Praze, ale bohužel jste mě nechtěli. Vaše smůla!“ zavtipkoval hned v úvodu Matula, rodák z Hodonína, který nakonec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je Mgr. Zdeněk Matula státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze. Konkrétně působí na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Zabývá se tak postihováním trestné činnosti se škodou nad 150 milionů korun na vlastnictví státu či státních organizací a pod ruku se mu dostanou i velké korupční aféry. „Takovou poslední kauzou, kterou teď žiji od rána do večera, je kauza Nemocnice Na Homolce,“ nastínil studentům.

  Po tomto krátkém úvodu se již téma stočilo směrem k profesi státního zástupce. „Zaznamenal jsem výzkum, který profesi státního zástupce zařadil mezi jednu z nejvíce deprimujících. My totiž celý den trávíme s trestnou činností a naší jedinou radostí je, když se nám někoho podaří zavřít na osm nebo deset let do vězení,“ poznamenal Matula s nadsázkou. „Každý z nás to kompenzuje jiným způsobem. Ne nadarmo je jedním z nejčastějších kárných provinění státních zástupů problém s alkoholem. Já sám to řeším například hraním různých počítačových her,“ doplnil.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Mediální konference: Nová média a právo

  Dne 11.04.2016 proběhla mediální konference s tématem Nová média a právo.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Transformace, 25 let poté I Karel Dyba

  Spolek českých právníků Všehrd pro Vás připravil přednášku prvního ministra hospodářství ČR a bývalého velvyslance ČR při OECD Karla Dyby, který přednesl svůj osobní pohled na transformaci po uplynutí čtvrt století.

  Prof. Ing. Karel Dyba, CSc. působil jako pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1990 byl jmenován ministrem pro hospodářskou politiku a v témže roce se stal i ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV, kde dříve působil jako vědecký pracovník. V devadesátých letech také zastával post ministra bez portfeje ve vládě Petra Pitharta a později se v první vládě Václava Klause stal ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj. Rovněž byl po jistou dobu členem dozorčích rad Komerční banky a Českých radiokomunikací. Od roku 2007 do roku 2012 působil jako stálý představitel České republiky při OECD.

  „V období sametové revoluce byl politický život liberalizován ihned. Prakticky přes noc. S ekonomikou to ovšem tak rychlé nebylo a bylo tedy nutno udělat určitou masu kroků, po kterých už nebude cesty zpět. Nebylo možné něco odkládat na později.“ Kromě předpokládaných obtíží se Sovětským svazem, kdy hrozilo, že by „netekla ropa“, profesor Dyba také zmínil určité nepříjemnosti ve vztahu k USA. Realitu rozdílnosti politických proklamací a praktické politiky vyjádřil slovy: „Verbálně byli všichni na naší straně, ale v praxi jsme byli trochu přidržováni u země. V souvislosti s liberalizací našeho obchodu jsme potřebovali vyvážet na západ, což znamenalo nepříjemnou konkurenci.“

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Legislativa v praxi

  Právnická fakulta Univerzity Karlovy hostila dne 5. dubna 2016 další ze série přednášek v rámci cyklu právnických profesí pořádaných Spolkem českých právníků Všehrd. Tentokrát byla tématem Legislativa v praxi. Svůj pohled studentům nastínil nejen JUDr. Jan Kněžínek, Ph. D., náměstek pro řízení sekce Legislativní rady vlády, ale také Mgr. Marek Benda, poslanec za ODS.

  Na úvod přednášky každý z hostů krátce představil svou úlohu v legislativě a vylíčil hlavní rysy tohoto povolání. Poté následovaly otázky z řad posluchačů a diskuze.
  Jan Kněžínek přítomným prozradil, že práce legislativce je vcelku nevděčná, protože jakmile vytvoří chybný zákon, na tuto chybu se velmi záhy přijde. Legislativec na začátku své kariéry absolvuje několik různých druhů pozic ve státní sféře, aby nabyl potřebné zkušenosti. Mnohdy v prvních zaměstnáních pracuje pod dohledem starších a zkušenějších kolegů a až v rámci tohoto procesu se postupem času legislativcem v pravém slova smyslu stává. I v tomto právnickém povolání platí, že člověk se toho naučí tím více, čím více udělá chyb. Možná to je jeden z hlavních důvodů, proč není povolání legislativce u studentů zpočátku tak oblíbené. Na druhou stranu, mnoho studentů právnických fakult po dokončení svého studia nastupuje právě do sekce Legislativní rady vlády. „Ač s tím většina absolventů právnických fakult nepočítá, tak se legislativcem stávají poměrně často – což je podle mého názoru ten správný model,“ říká Jan Kněžínek.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Děkanský sportovní víkend

  V prvním dubnovém víkendu roku 2016 jsme společně s Katedrou tělesné výchovy PF UK pořádali Děkanský sportovní víkend.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Kamil Blažek: Zahraniční investice

  Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s naším generálním partnerem, advokátní kanceláří Kinstellar pořádal dne 30. 3. 2016 odborný seminář na téma Zahraniční investice.

  S právními (a jinými) problémy zahraničních investorů v ČR, s konkurenční pozicí České republiky a další problematikou zahraničních investic nás seznámil partner Kinstellar, Kamil Blažek.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Česká advokátní komora

  V úterý 22. 3. 2016 v rámci Cyklu právnických profesí představil povolání advokáta a advokacii předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Návštěva redakce týdeníku Respektu

  Dne 16. 3. Spolek českých právníků navštívil redakci týdeníku Respekt.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Notářská komora ČR

  V rámci cyklu přednášek o právnických profesích, který pravidelně pořádá Spolek českých právníků Všehrd, navštívili Právnickou fakultu UK dne 15. března 2016 prezident Notářské komory Mgr. Radim Neubauer a čestný prezident Notářské komory JUDr. Martin Foukal. Studenti tak dostali příležitost blíže se seznámit s náplní a problematikou notářské profese.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Eliška Hašková-Coolidge: životní příběh

  Nelehké dětství, práce pro americké prezidenty, etiketa a životní postoje. To jsou témata, o kterých se před studenty Právnické fakulty UK na přednášce organizované Spolkem českých právníků Všehrd rozpovídala bývalá asistentka pěti amerických prezidentů a v současné době lektorka etikety a společenského chování Eliška Hašková-Coolidge.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnický ples 2016 (2)

  V sobotu 27.2.2016 pořádal Spolek českých právníků Všehrd, ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze již tradiční Právnický ples.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnický ples 2016 (1)

  V sobotu 27.2.2016 pořádal Spolek českých právníků Všehrd, ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze již tradiční Právnický ples.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Andrej Babiš: Nová daňová a protikorupční legislativa

  V pondělí 30. listopadu hostily prostory Právnické fakulty UK přednášku vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše na téma Nová daňová a protikorupční legislativa. Ministr přijal pozvání Spolku českých právníků Všehrd.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Cyklus právnických profesí - Exekutorská komora

  Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 15. prosince 2015 přednášku členů Exekutorské komory. V rámci Cyklu právnických profesí to bylo již několikáté setkání s těmi nejpovolanějšími ve svém oboru, namátkou zmiňme workshop Komory daňových poradců či přednášku prezidentky Unie podnikových právníků. Pozvání přijali viceprezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil a právník komory Mgr. et Mgr. Jiří Flam.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Mikulášský svařák

  Stovky návštěvníků, 500 litrů svařáku a vánoční atmosféra. Tak vypadala jedna z největších studentských akcí na Právnické fakultě UK – Mikulášský svařák, kterou jsme pořádali 9. 12.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Unie podnikových právníků - CPP

  Spolek českých právníků Všehrd pořádal dne 8. prosince 2015 přednášku členů Unie podnikových právníků. Měli jsme tu čest hostit prezidentku Unie Marii Brejchovou, která během své přednášky přiblížila různá specifika profese podnikového právníka i Unie jako takové.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Volejbalový turnaj PF UK

  V sobotu 28. 11. jsme společně s Právnickou fakultou uspořádali Volejbalový turnaj PF UK.

  Turnaje se účastnily smíšené týmy.
  Všem vítězům gratulujeme!

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Prosazování protikorupčních zákonů - panelová diskuze

  Dne 25. 11. jsme pořádali ve spolupráci s organizací Rekonstrukce státu panelovou diskusi na téma PROSAZOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍCH ZÁKONŮ.

  Diskuze se účastnili se svými příspěvky Jiří Skuhrovec (Rekonstrukce státu), Jiří Dienstbier (ministr Vlády ČR) a Václav Láska (člen Senátu PČR).

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Setkáni Alumni a přátel spolku

  Dne 24. listopadu 2015 se uskutečnilo tradiční setkáni Alumni a přátel Spolku českých právníků Všehrd v Lounge bar galerii Mánes.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Předávání cen Randovy nadace

  Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se v historických prostorách Vlasteneckého sálu pražského Karolina uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci z právní oblasti, které se tradičně účastní studenti právnických fakult v České republice.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Předávání Ceny Jana Opletala

  Studentská komora Rady vysokých škol dne 17. 11. 2015 udělila po sedmé ve své historii Cenu Jana Opletala za významný přínos akademické obci a Spolek českých právníků byl hlavním partnerem večera.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Komora daňových poradců - Cyklus právnických profesí

  Dne 10. 11. proběhla přednáška z Cyklu právnických profesí s prezidentem Komory daňových poradců Martinem Tučkem a tajemníkem Komory Radkem Neužilem.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Návštěva Úřadu vlády a debata s Jiřím Dienstbierem

  Spolek českých právníků 5. listopadu navštívil Úřad vlády České republiky.
  Po exkurzi následovala debata s Jiřím Dienstbierem, který je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, a zároveň předseda legislativní rady vlády.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Panelová diskuze: Reforma VŠ

  Dne 21.10.2015 uspořádal S. č. p. Všehrd panelovou diskuzi s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou na téma Reforma vysokých škol.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Právnická welcome party

  Dne 5.10.2015 uspořádal S. č. p. Všehrd právnickou welcome party.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Seznamovák se Všehrdem

  Ve dnech 24.-27.9.2015 uspořádal Spolek českých právníků Všehrd seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Setkání Alumni a přátel spolku

  Dne 25.6.2015 se uskutečnilo tradiční setkáni Alumni a přátel Spolku českých právníků Všehrd v Café Vítkov.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Panelová diskuze: Financování politických stran

  Ve středu 10. června 2015 se uskutečnila panelová diskuze pod záštitou ministra Jiřího Dienstbiera pořádaná ve spolupráci s Úřad vlády ČR / The Office of the Government of the Czech Republic, Spolek českých právníků Všehrd,Common Law Society a Masarykova demokratická akademie.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Vzpomínkové setkání

  Dne 14.5.2015 se uskutečnilo vzpomínkové setkání u pamětní desky věnované studentům fakulty popraveným v politických procesech v letech 1949 – 1950.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku

 • Pařník

  Dne 6.5.2015 uspořádal Spolek českých právníků další ročník akce Pařník.

  Fotogalerie je k nalezení na Facebooku