Panelová diskuze: Nelegální obchod s ohroženými živočichy

Spolek českých právníků VŠEHRD ve spolupráci se spolkem SAVE ELEPHANTS uspořádali dne 2.5.2017 panelovou diskuzi na téma: Nelegální obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů. Jako diskutující se zúčastnili: - doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. z Katedry práva životního prostředí na PF UK, odborník na právní ochranu zvířat, autor komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny - RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D., ministerský rada z Ministerstva životního prostředí, národní kontaktní osoba pro CITES - RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Mgr. Pavla Říhová, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES České inspekce životního prostředí - Arthur F. Sniegon, významný aktivista, bojovník za ochranu afrických slonů, lovec pytláků a zakladatel spolku Save Elephants (více zde 1url.cz/XtsO0 ) Diskuzi moderoval Mgr. Jiří Pokorný z Katedry práva životního prostředí PF UK.


Fotogalerie je k nalezení na Facebooku Zpět