Výročí 150. let

150. LET OD ZALOŽENÍ SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD

Je to již nějakou dobu, co si Spolek českých právníků Všehrd připomenul slavnostním setkáním ve Velké aule Karolina významné výročí 25 let od znovuobnovení spolku v roce 1990. Činnost spolku byla předtím přerušena na dlouhých 42 let. Letos si spolek připomíná neméně významné jubileum. Ve středu 6. května 2018 v sedm hodin večer to totiž bude přesně 150 let od ustavující schůze valné hromady, která se konala v dnes již zaniklém hostinci U Fáfů. Tam byly přijaty první stanovy a starostou zvolen JUC. Alfréd Hrdlička, čímž byla započata dlouhá linie starostů, která téměř bez přerušení pokračovala až do roku 1938. Poprvé byla výrazněji přetržena obdobím nesvobody a druhou světovou válkou a v roce 1948 nástupem komunistického režimu. Právě rok 1948 znamenal pro spolek ztrátu řady tradic i nemalého spolkového jmění. Ještě večer 25. února 1948 byla značná část výboru Všehrdu vyloučena ze studií na právnické fakultě a řada členů se uchýlila do emigrace. Až od roku 1990, kdy byl obnoven pod vedením starosty Mgr. Igora Volného, se náš spolek snaží navazovat na své někdejší tradice a slávu, která vyvrcholila v období první republiky československé. To vše je hodno připomenutí.

Samotné oslavy zahájí ve čtvrtek 8. března 2018 v 19 hod. slavnostní setkání Alumni a přátel spolku ve Velké aule Karolina, na jehož programu bude vystoupení osobností z řad členů spolku, akademické obce a zahraničních hostů, a dále slavnostní předání čestných ocenění. Následně bude v prostorách tzv. Mázhausu představen Památník 1868 - 2018, publikace vydaná k výročí spolku, která se zařadí právoplatně mezi své předchůdkyně z let 1918 a 1928. Na závěr se otevřou prostory křížové chodby, kde proběhne vernisáž výstavy z historie Spolku českých právníků Všehrd. Předmětem výstavy bude bude nejen spolek samotný, ale též významné osobnosti, které z prostředí Všehrdu vzešly, jakož i osobnost Viktorina Kornela ze Všehrd, jehož jméno spolek hrdě nese. Výstava bude v prostorách Karolina přístupná pro veřejnost od 9. do 22. března 2018, každý den mezi 10 a 18 hodinou. V pátek 9. března 2018 se v dominikánském kostele sv. Jiljí na Starém Městě od 18:30 hod. uskuteční mše svatá na poděkování za 150 let Spolku českých právníků Všehrd s prosbou o požehnání do budoucnosti, kterou bude sloužit čestný člen spolku, prof. JUDr. Jiří Raimund Tretera. V průběhu roku 2018 budou následovat další události pořádané u příležitosti výročí 150 let, z nichž bychom rádi jmenovali mezinárodní kongres Victorin Kornel Conference, který se uskuteční v zimním semestru 2018.

Přípravy oslav tohoto neopakovatelného jubilea inicioval v minulém správním období emeritní starosta Daniela Steindler. S přípravami s chutí pomohla celá řada členů a přátel spolku. Jsme velmi hrdí na to, že nad celými oslavami převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA a velmi si též ceníme podpory Univerzity Karlovy a spolupráce s Jednotou českých právníků, Spolkem studentů historie FF UK a Klubem dr. Milady Horákové, které nám pomohly s historickou částí výročí, výstavou a publikacemi. 

Martin Matoušek, starosta Spolku českých právníků Všehrd