Místní sdružení v Plzni

O sdružení

Místní sdružení Spolku českých právníků v Plzni bylo založeno v lednu roku 2018 na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Studenti Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni na této schůzi prezentovali a diskutovali vizi navázání vztahů mezi studenty právnických fakult ZČU a UK. Po vyslovení důvěry Správním výborem byli přijati za členy a následně jmenováni předsedkyně a místopředsedové.


Aktivita

Náplní činnosti místního sdružení je pořádání konferencí, přednášek, besed a seminářů s hosty nejen právnických profesí. Doplňující činnost spolku představuje pořádání exkurzí na zajímavá místa spojená s právní vědou, jako jsou úřady, věznice a další. Za cíle si klademe seznámení studentů s právní teorií a praxí, fungováním jednotlivých úřadů a jejich osobní interakci a v neposlední řadě také propojování studentů mezi sebou navzájem.


Budoucí aktivita

Po vzoru Spolku českých právníků Všehrd v Praze pracujeme na zprostředkování praxí a stáží studentů v advokátních, exekutorských a notářských kancelářích.

Galerie