O spolku

Spolek českých právníků Všehrd je nejstarším českým studentským právnickým spolkem v České republice a řadí se mezi nejstarší spolky u nás vůbec.

Spolek je ryze studentský – to znamená, že většinu jeho členů a také jeho vedení tvoří studenti. Mezi našimi čestnými členy jsou ale i takové osobnosti, jako například prof. Václav Klaus, prezident ČR, nebo prof. Roger Scruton, anglický politolog a další významné osobnosti právnického a společenského života vůbec.

Aktivity spolku

Mezi naše aktivity patří zejména pořádání přednášek a dalších vzdělávacích akcí. Působíme převážně na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde také máme svoje sídlo. Naší snahou je poskytnout všem studentům – tedy nejen členům, platformu, na které by mohli stavět svoje projekty.

Jsme sehraný tým a vítáme nápady, které mohou obohatit studentský život.

Denně se setkáváme se skvělými projekty, které mají jedinou chybu, je velmi těžké je zorganizovat bez znalosti prostředí, kontaktů a spolupracovníků. A právě to je smyslem našeho Spolku. Poskytnout znalosti a kontakty a pomoci s realizací těchto nápadů.

Mimo vzdělávací aktivity spadají různé studentské party, sportovní dny, či zcela tradiční Mikulášská besídka se svařeným vínem, která je pořádána v „bazénu“ Právnické fakulty.

A také pořádání Reprezentačního plesu Právnické fakulty UK a Spolku českých právníků Všehrd. Spolek navíc vydává internetový časopis Všehrd on-line s vlastním ISSN a dále je Spolek zřizovatelem nadačního Randova fondu Spolku českých právníků Všehrd, který finančně podporuje sociálně slabší studenty při jejich studiu na PFUK.

Aniž já také ty obrany práva pro nepravé lidi spisuji, ale pro dobré, upřímné, spravedlivé, věrné a sprosté.
VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD
Historie. Hodnoty. Tradice.

Všehrd newsletter

Přihlaste se k newsletteru a odebírejte odborné články z našeho časopisu, nabídky právních praxí, informace o událostech pořádaných Spolkem českých právníků nebo informace o zvýhodněném vstupném do divadla.

Váš e-mail je u nás v bezpečí, nesdělíme jej nikomu dalšímu.