Vedení spolku

SPRÁVNÍ VÝBOR SPOLKU

Správní výbor Spolku českých právníků Všehrd byl zvolen na mimořádné valné hromadě dne 30. listopadu 2017.

 Martin Matoušek
Martin Matoušek
Starosta
matousek@vsehrd.cz
 Jaromír Šimek
Jaromír Šimek
Místostarosta
simek@vsehrd.cz
 Veronika Dvořáková
Veronika Dvořáková
Jednatelka
dvorakova@vsehrd.cz
 Ondřej Nymburský
Ondřej Nymburský
Člen Správního výboru
nymbursky@vsehrd.cz
 Johana Nováková
Johana Nováková
Členka Správního výboru
novakova@vsehrd.cz
 Jakub Míl
Jakub Míl
Člen Správního výboru
mil@vsehrd.cz
Starosta spolku

Je mi velkou ctí, že mohu být starostou Spolku českých právníků Všehrd v roce výročí 150 let od jeho založení. Jako starosta chci navázat na tradice spolku ze zlatého období první republiky. Rád bych, aby byl spolek v budoucnu stejně úspěšný ve vydávání publikací, jako je již nyní v pořádání akademických a společenských akcí. Spolek by měl být otevřený všem svým členům a zcela transparentní.

Martin Matoušek
CHCETE NÁM NĚCO SDĚLIT?
Kontaktujte nás