• Aktuální praxe v oblasti dokazování znaleckými posudky s dopady i do likvidace pojistných událostí

  Na semináři pořádaném ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a našeho spolku se seznámíte s aktuálními novinkami a praxí v oblasti dokazování znaleckými posudky a souvisejícími dopady také do likvidace pojistných událostí.

  Zobrazit video

 • DIAG HUMAN: Největší arbitráž v historii ČR?

  Chcete se dozvědět něco víc o arbitráži, jednom ze způsobů alternativním řešení sporů, a to navíc na konkrétním případě?
  Kauza Diag Human je jednou z největších arbitráží v historii České republiky.
  Naše pozvání přijal JUDr. Martin Svatoš, Ph. D., zapasaný mediátor a Mgr. Jan Kalvoda, právní zástupce Diag Human, emeritní ministr spravedlnosti, který v minulosti například zastupoval v řízení před Ústavním soudem poslance Miloše Melčáka.

  Zobrazit video

 • Jak se stát soudcem

  Studujete právnickou fakultu a chtěli byste se stát soudcem? Zajímá Vás, jaká je cesta uchazeče o toto právnické povolání? Pusťte si rozhovor se soudkyní a emeritní prezidentkou Mgr. Danielou Zemanovou nejen o novele zákona o soudech a soudcích.

  Zobrazit video

 • Jak se stát státním zástupcem

  Záznam z přednášky Jak se stát státním zástupcem, jejímž hostem byla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

  Zobrazit video

 • Mediální konference: Vliv digitálních platforem a sociálních médií na svobodu slova a pluralismus

  Záznam z Mediální konference: Vliv digitálních platforem a sociálních médií na svobodu slova a pluralismus, na které diskutovali Nora Fridrichová, Aleš Rozehnal, Jindřich Šídlo, Martin Veselovský a Daniel Vávra.

  Zobrazit video

 • Jak se stát notářem

  Spolek českých právníků Všehrd Vás srdečně zve na závěrečnou přednášku z cyklu právních profesí v tomto akademickém roce, tentokrát na téma Jak se stát notářem.

  Studujete právnickou fakultu a chtěli byste se ubírat profesní dráhou notáře? Jaké je poslání notáře a co jej odlišuje od ostatních právnických povolání? Jaký je rozdíl mezi notářským koncipientem a notářským kandidátem a jak se nejlépe připravit ke složení notářské zkoušky?

  Je nám velkou ctí, že naše pozvání přijal bývalý dlouholetý a současný čestný prezident Notářské komory ČR, JUDr. Martin Foukal.

  Zobrazit video

 • Jak se stát podnikovým právníkem

  Studujete právnickou fakultu a zvažujete profesní dráhu podnikového právníka? Zajímá Vás, jak se liší práce podnikového právníka v rámci právního oddělení a samostatně v rámci menšího podnikového prostředí? Podívejte se na přednášku s Terezou Rychtaříkovou a Tomášem Oborným z Unie podnikových právníků.

  Zobrazit video

 • Nabývání od neoprávněného u věcí zapsaných do veřejného seznamu

  Jak se vyvíjela judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v oblasti nabývání od neoprávněného u věcí zapsaných do veřejného seznamu? Zajímají Vás aktuální otázky nabývání od neoprávněného podle občanského zákoníku? Může se dobrověrný nabyvatel bránit proti vlastníkovi? To a mnohé další se dozvíte na přednášce se soudcem Nejvyššího soudu Michalem Králíkem.

  zobrazit video

 • (Ne)efektivní instituty v českém civilním procesu

  Jaké jsou limity civilního procesu v České republice? Jak je možné zefektivnit průběh a délku řízení před civilními soudy? Jaké jsou instituty k jeho zlepšení? Pokud se chcete dozvědět odpovědi na nejen na tyto otázky, neváhejte se podívat na přednášku s JUDr. Miroslavem Sedláčkem, LL.M., Ph.D. na téma (Ne)efektivní instituty v českém civilním procesu.

  Zobrazit video

 • Legislativní proces v České republice a jeho ovlivňování

  Zajímá Vás ta méně oficiální stránka legislativního procesu? Chcete se dozvědět, co všechno ovlivňuje výslednou podobu našich zákonů? Přemýšlíte nad tím, jestli je to v zahraničí jiné? Podívejte se na přednášku s Ing. Janou Marco a Mgr. Danielem Košťovalem Legislativní proces v České republice a jeho ovlivňování.

  Zobrazit video

 • Unijní soudní systém ve světle reformy Tribunálu

  Je nám nesmírnou ctí, že naše pozvání na přednášku přijala česká soudkyně Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl.

  Zajímá Vás evropské právo? Jaká je role Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie jako celku v evropké justici? Jak tato instance funguje? Jaké změny přinesla reforma Tribunálu? A jaká je vlastně práce soudce SDEU?

  Pokud se budete chtít dozvědět odpovědi na nejen výše zmíněné otázky, neváhejte si pustit záznam z přednášky.

  Zobrazit video

 • Role Nejvyššího soudu v české justici

  Jaká je role Nejvyššího soudu a jaké je jeho postavení v české soudní soustavě? Jak tato vrcholná instance funguje v době koronaviru? A je spravedlnost za pandemie jiná než za dobrého počasí?
  Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte od osoby nejpovolanější - předsedy Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D.

  Zobrazit video

 • Jak se stát státním zástupcem

  Studujete právnickou fakultu a chtěli byste se stát státním zástupcem?
  Přednáší vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová Ph. D.

  Zobrazit video

 • Jak se stát advokátem

  Studujete právnickou fakultu a zvažujete advokacii jako své budoucí povolání? Zajímá Vás jakou cestou byste se měli ubírat, abyste se stali úspěšným advokátem?
  Přednáší partner jedné z největších mezinárodních kanceláří operujících na českém trhu, Mgr. Kamil Blažek z AK Kinstellar.

  Zobrazit video

 • Spolkový ústavní soud a Soudní dvůr EU - Dialog nebo konfrontace?

  Zajímá Vás, jaký je vztah ústavního soudu našeho nejvlivnějšího souseda a Soudního dvoru EU? Jak ovlivňuje Spolkový ústavní soud český právní systém?
  Přednáší JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., právník a historik, externí lektor katedry ústavního práva PF UK.

  Zobrazit video

 • Správní žaloby za nouzového stavu

  Na správním soudnictví leží nelehký, zato však zásadní, úkol. Stejně jako všichni právníci netrpělivě očekáváte výsledky správních žalob, které se objevily v souvislosti s protiepidemickými opatřeními? Využijte jedinečné možnosti a prodiskutujte je s dlouholetým soudcem Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, LL.M., Ph.D.

  Zobrazit video

 • Jak se stát soudcem

  Studujete právnickou fakultu a zvažujete se ubírat profesní dráhou soudce? Podívejte se na přednášku s emeritní prezidentkou Soudcovské unie ČR Mgr. Danielou Zemanovou, soudkyní Městského soudu v Praze.

  Zobrazit video

 • První zákony nové republiky

  Letos jsme si připomněli 102. leté výročí vzniku Československého státu. Poměrně známým právním předpisem je zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., neboli Recepční norma. Jaké byly další zákony, které formovaly novou republiku? Nejen to se dozvíte na přednášce JUDr. Lukáše Blažka, Ph. D. z Katedry právních dějin Právnické fakulty UK.
  Po přednášce následovala diskuze.

  Zobrazit video

 • Americké prezidentské volby

  Pravice, nebo levice? Konzervatismus, nebo liberalismus? Americký sen, nebo sociální stát? Na všechny tyto otázky budou američtí voliči hledat odpověď již v úterý 3. listopadu. Americké volby jsou vždy komplikovanou a také nepředvídatelnou záležitostí, jak se pro Demokratickou stranu ukázalo v roce 2016. Budou letošní volby stejné? Vyhraje současný favorit Joe Biden nebo prezident Donald Trump opět překvapí a zvítězí i přes nepříznivé průzkumy? V situaci i v možných důsledcích voleb nám pomůže se zorientovat bývalý poradce premiéra Petra Nečase a významný český filosof Roman Joch.

  Zobrazit video

 • Debata kandidátů na primátora Prahy s DVTV

  Collegium maximum, největší přednášková místnost Právnické fakulty Univerzity Karlovy - právě zde se 2. října 2018 od 17 hodin konala předvolební debata s 8 představiteli nejsilnějších stran (kteří přijali pozvání na debatu na akademické půdě). Debatu pořádalo DVTV a Spolek českých právníků Všehrd, moderoval ji Martin Veselovský.

  Zobrazit video

 • Přednáška: Karel Janeček – Singularita 21

  Diskuze s jednou z největších českých osobností v 21. století. Čemu se Karel Janeček v současnosti věnuje? V čem spočívá projekt demokracie 2.1 a Prezident 21? Kam podle něj míří společnost? A v čem vidí svoje životní poslání?

  Zobrazit záznam z události

 • Přednáška: GDPR – praktické aspekty implementace

  Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s advokátní kanceláří Z/C/H Legal uspořádal dne 3. 4. 2018 přednášku o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci přednášky se posluchači seznámili s novou evropskou právní úpravou ochrany osobních údajů a s praktickými aspekty implementace GDPR v českých obchodních společnostech.

  Zobrazit záznam z události

 • Přednáška: Co je a co není ČNB

  Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s katedrou finančního práva uspořádal přednášku guvernéra Česká národní banka Ing. Jiřího Rusnoka na téma: "Co je a co není ČNB a její aktuální měnová politika".

  Zobrazit záznam z události

 • Potřebujeme změnu Ústavy ČR?

  Spolek českých právníků Všehrd uspořádal 27. listopadu 2017 debatu na téma: Potřebujeme změnu Ústavy ČR? Podtématem byly pravomoci prezidenta republiky. Diskutovali: Jiří Pospíšil – europoslanec, Jiří Dienstbier – senátor, Jan Kysela – katedra politologie a sociologie PF UK, Jan Kudrna – katedra ústavního práva PF UK.

  Zobrazit záznam z události