Alumni

Délka členství se nepočítá na dny, měsíce ani roky. Každý, kdo byl po čas svých studií alespoň nakrátko členem Spolku českých právníků Všehrd, nebo má alespoň ke spolku blízký vztah, může patřit mezi tzv. Alumni. Status zajistí přísun informací o životě Všehrdu a fakulty, členům Alumni neuniknou pozvání na spolkem pořádané akce.

Děkanský sportovní víkend

Jelikož se nesportuje pouze na podzim, ale i na jaře, kdy na dveře pomalu začíná klepat plavková sezóna, na Podzimní sportovní den navazuje rovnou Děkanský sportovní víkend, opět uspořádaný KTV Právnické fakulty a SČP Všehrd. Vybírat lze ze široké nabídky různých sportů, jako např. malá kopaná, plavání, basketbal, florbal, obligátní stolní tenis a volejbal, ale lze se přihlásit i na powerjogu, salsu, kruhový core training, nebo třeba saunování, zahřeje se zkrátka každý, ať už aktivně při sportu, nebo pasivně v sauně. Připraveno je opět občerstvení pro všechny zúčastněné a výhry pro vítěze soutěžních disciplín. Sportovní víkend se odehrává opět ve SCUK Hostivař, a to zpravidla koncem března, nebo první polovině dubna.

Podzimní sportovní utkání

V souladu se zásadou:„Ve zdravém těle je zdravý duch‟, pořádá Spolek českých právníků Všehrd již mnoho let ve spolupráci s katedrou tělesné výchovy PF UK na přelomu listopadu a prosince Podzimní sportovní den, který zahrnuje turnaj smíšených družstev ve volejbale a dále turnaj ve stolním tenise. Pro účastníky zajišťujeme na místě občerstvení, pro vítěze pak hodnotné ceny. Celá akce probíhá ve Sportovním centru Univerzity Karlovy v pražské Hostivaři a dlouhodobě se těší velké oblibě, nejen mezi studenty práv.

Randova nadace

Cílem Randovy nadace bylo a bude jednak podporovat talentované studenty a jednak udělovat cenu za výtečné vědecké práce přispívající k vývoji české právovědy. Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice za laskavé podpory advokátní kanceláře PRK Partners, s. r. o. cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů. Jedná se o diplomové práce v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství. Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč.

Mikulášský svařák

Tradiční událostí studentského života v předvánočním období se stal tzv. Mikulášský svařák. Jedná se o akci pořádanou naším Spolkem, na níž se s příchodem Mikuláše zdarma rozlévá svařené víno v prostorách "bazénu" Právnické fakulty UK. Množství svařeného vína se každoročně pohybuje okolo 200l. "Svařák" se těší neustále rostoucí popularitě a díky tomu jsme mohli v minulých letech využít i podpory společností produkujících alkohol, které na barech v bazénu nabízejí drinky za studentské ceny. Aby večer příjemně plynul, jsou zajištění profesionální DJ's, kteří se starají o přísun kvalitní hudby a o celkovou atmosféru.

Časopis Všehrd

Časopis Spolku českých právníků Všehrd navazuje na historickou tradici apolitického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva veřejného i soukromého. Časopis svou činnost zahájil již roku 1919 a od roku 2011 je dostupný pouze v online podobě. Přijímáme příspěvky od autorů na jakékoliv téma z oblasti práva popřípadě i z příbuzných oborů jako jsou politologie, ekonomie, psychologie, politologie či etika apod. s právním prvkem.

Právnický ples

Právnický ples Spolku českých právníků Všehrd je tradiční vrcholnou událostí roku pro právnickou obec i širokou veřejnost. Tato událost byla vždy ojedinělým místem, na kterém se setkávali přední osobnosti české advokacie, justice, právnických profesních komor, akademické obce i veřejného života. Svojí tradici Právnický ples započal již 14. března 1870 a od té doby sleduje osud Spolku i české národní dějiny. Ples je již tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. S tím souvisí i benefiční rozměr této akce. Výtěžek z plesu je věnován na další rozvoj interiéru budovy fakulty.

Právní praxe

Cílem projektu je pomoci studentům a absolventům právnických fakult s jejich uplatněním na trhu práce, získáním stáže, či jiné praktické zkušenosti s právem. Projekt Právních praxí spravují členové SČP Všehrd a jako takový si zakládá na osobním přístupu nejen k těm, kteří praxi poptávají, ale také především těm, kteří praxi nabízejí. V současnosti mezi naše partnery patří klíčové státní instituce, přední advokátní kanceláře a další významné subjekty působící na českém trhu.

Přednášky s hosty

Během akademického roku pořádáme spoustu zajímavých přednášek a seminářů. Snažíme se především věnovat právní problematice, ale uvádíme i témata politická, ekonomická či historická. V minulých letech nám přednášeli významné osobnosti jako například guvernér ČNB Jiří Rusnok, europoslanec Jiří Pospíšil, ministr Jiří Dienstbier či významný český právník a sociolog Jiří Přibáň. Neváháme pozvat ani zahraniční hosty. V roce 2002 zavítala na půdu naší fakulty v doprovodu tehdejšího premiéra Petra Nečase německá kancléřka Angela Merklová.

Seznamovák

Náš spolek pořádá od akademického roku 2017/2018 netradiční Pražský seznamovák. Chceme se odlišit od ostatních seznamovacích kurzů a nabízíme poznat Prahu ze studentského pohledu. Minulý ročník se skládal z několika částí konaných večer po výuce v prvním týdnu semestru. Navštívili jsme místa jako Karolinum, advokátní kancelář Kinstellar či Museum Kampa. Dále jsme se prošli centrem a náš průvodce ukázal prvákům zajímavá místa, hospody či studovny. V rámci seznamovacího týdne se Všehrdem jsme studenty přivítali i v každoroční Welcome party PFUK v Retro Music Hall, která je také pořádaná také naším spolkem.

Welcome party

Přivítání nového akademického roku je již tradičně spojeno s právnickou WELCOME PARTY! Zahajovací akce konaná v prvních dnech vyučování má zmírnit dopad na návrat do školních lavic a setkání se s létem ztracenými spolužáky. Welcome party se v minulých ročnících odehrávala v oblíbeném nočním klubu Retro Music Hall. V nabídce jsou drinky za studentské ceny a skvělá hudba zajištěná těmi nejlepšími DJ‘s. Kromě tance můžete během večera soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky se kupují přímo na místě akce. V říjnu se opět na této akci uvidíme, těšíme se na Vás!

Divadlo

Spolek českých právníků Všehrd spolupracuje s divadly a nabízí studentům zlevněné vstupenky na představení. Spolupráce je navázaná s populárními divadly jako je: Na Zábradlí, Spejbl a Hurvínek, Pod Palmovkou, Švandovo divadlo, Divadlo Radka Brzobohatého, Studio Ypsilon, Rokoko či Divadlo ABC. Pravidelně sdílíme na našich facebookových stránkách nabídky představení na jeden měsíc.

Cyklus právních profesí

Spolek českých právníků Všehrd tradičně pořádá každý akademický rok Cyklus právnických profesí, který představuje studentům Právnické fakulty univerzity Karlovy jednotlivé profese pro výběr budoucího povolání. Největší ohlas této akce přichází od studentů prvního ročníku, kteří nahlédnou do možností uplatnění po vystudování a zvolí si svůj profesní cíl. V minulých ročnících jsme měli tu čest přivítat například vrchní státní zástupkyni JUDr. Lenku Bradáčovou či bývalého prezidenta notářské komory JUDr. Martina Foukala. Nenechte si ujít příležitost se seznámit s vrcholnými představiteli komor a zvolit si profesní cíl do budoucích let.

Pařník

Na závěr letního semestru Spolek českých právníků Všehrd pořádá populární studentskou akci Pařník. Tato tradiční akce probíhá na pronajatém parníku, který pluje centrem města. Nastupujeme od přístavu kousek od Nemocnice na Františku. Celková doba okružní jízdy je okolo 3 hodin. Kromě vyhlídky na kouzelnou noční Prahu je k dispozici bar s občerstvením. Na palubě k poslechu a tanci hraje DJ’s. Přijďte si se spolužáky užít poslední párty letního semestru před nadcházejícím zkouškovým obdobím.

Kurzy rétoriky

Umět dostatečně jasně a logicky hovořit a předkládat svoje argumenty považujeme za jednu ze základních znalostí dobrého právníka. Jelikož si uvědomujeme, že ne každý je rozeným řečníkem, pořádáme ve spolupráci s PhDr. Polákovou (která je odbornicí na řeč, přednes a vystupování) kurzy rétoriky určené studentům Právnické fakulty UK. Za symbolickou cenu Vás lektorka provede dvousemestrálním kurzem, který probíhá jednou týdně. Na konci kurzu budete sami muset uznat, že zlepšení Vašich řečnických schopností je zásadní. První hodina je vždy zdarma, tak neváhejte přijít a popřípadě se na začátku zimního semestru přihlásit.

Moot Court

Prostřednictvím moot courtů mají studenti práv jedinečnou možnost otestovat si své logické dovednosti, zocelit své nervy a zábavnou formou získat hluboké znalosti o tématu, které je zajímá a kterému by se v budoucnu chtěli věnovat. Cílem pořádání moot courtů Spolkem českých právníků Všehrd je zvýšit informovanost studentů o mootingu a motivovat je k většímu zájmu o aktivní účast v něm. Již tradičně jsou pořádány dva moot courty a to z obchodního a trestního práva. Začíná se přihláškou jednotlivých týmů, které pak obdrží zadání s případem. Týmy s nejlépe vypracovanými případy postupují do druhého kola před simulovaný soudní proces. Studenti naberou cenné zkušenosti a zároveň se mohou těšit na hodnotné ceny od našich partnerů.