Moot Court Všehrd

Insolvenční právo
Moot Court z insolvenčního práva

Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o. Vás zve na Moot Court zaměřený na insolvenční právo. 

Do soutěže se mohou přihlašovat dvoučlenné týmy, a to nejpozději do půlnoci 21. 10. 2018. Do přihlášky uveďte jméno, ročník, univerzitu, kontakt na jednotlivé členy týmu a zašlete ji na mootcourt@vsehrd.cz.  

Zadání pro písemnou část bude soutěžícím zasláno 22. 10. 2018. Čas na její vypracování budou týmy mít do 11. 11. 2018. 

Šest postupujících týmů bude mít možnost poměřit své síly v ústním kole 30. 11. 2018 v soudní síni na Právnické fakultě. 

Na hodnocení, jak písemných prací, tak ústního kola se bude účastnit Mgr. Jaroslav Tajbr a Mgr. Adam Felix, LL.M..

Vítězové budou odměněni hodnotnými cenami od Felix a spol., advokátní kancelář. 

S dotazy se prosím obracejte na mootcourt@vsehrd.cz.