Moot Court Všehrd

Insolvenční právo
Moot Court z insolvenčního práva

Všem účastníkům bylo rozesláno zadání pro písemnou část soutěže. Celkem by mělo přijít sedm dokumentů (1 zadání a 6 dokumentů k případu). V případě jakýchkoli potíží se ozvěte na mootcourt@vsehrd.cz! 

Byly změněny termíny!

Soutěžící mají čas na vypracování písemné části do 2.11. 2018. Opraveno by vše mělo být do 19.11. 2018, kdy bude též oznámeno šest postupujících týmů. Nejdéle do 26.11. 2018 budou rozeslány podklady pro ústní část konanou 30.11. 2018 na půdě Právnické fakulty v Praze. 


Hodně štěstí všem soutěžícím!