Klub Alumni

Získáním vysokoškolského diplomu to nekončí aneb Alumni na scéně

V hlavní roli tradice a sounáležitost, ale také mezigenerační přátelství, vzdělanost a noblesa. Fenomén Alumni proniká do českého univerzitního prostředí, a není proto náhodou, že se Spolek českých právníků Všehrd rozhodl ke dni 1. březnu 2016 znovu otevřít brány těm, jež jej v minulosti spoluutvářeli a dodávali mu jeho pověstné kouzlo. Všehrd, to je téměř 150 let historie nejstaršího studentského právnického spolku v českých zemích. Jsou to však také stovky členů, stovky osudů a životních cest, bez nichž by Všehrd nikdy nebyl takový, jaký je.

Získáním vysokoškolského diplomu však vztah absolventa a jeho alma mater zdaleka končit nemusí, obdobně to platí i pro členy studentských spolků. Unikátní projekt, který v dnešních dnech vzniká na akademické půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy, si klade za cíl propojit generace současných i bývalých členů spolku prostřednictvím řady vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit.

Idea je prostá.

Délka členství se nepočítá na dny, měsíce ani roky. Každý, kdo byl po čas svých studií alespoň nakrátko členem Spolku českých právníků Všehrd, nebo má alespoň ke spolku blízký vztah, může patřit mezi tzv. Alumni. Status zajistí přísun informací o životě Všehrdu a fakulty, členům Alumni neuniknou pozvání na spolkem pořádané akce.

Status Alumni zajistí svému nositeli celou řadu výhod. Kromě přímé participace na spolkovém životě se může těšit na individuální přístup a bohatý program s mnoha benefity. Společně se svými kolegy a přáteli několikrát ročně posnídá u diskuzního stolu, knihovnu si bezplatně rozšíří o nové výtisky spolkového nakladatelství a vydá se s námi za kulturou. Milovníky plesové sezony pak jistě potěší zvýhodněné vstupné na Právnický ples v honosných prostorách Obecního domu.

Alumni není jen nostalgický pohled do minulosti. Alumni žije okamžikem, žije budoucností. Věříme, že koncept Alumni přispěje k dalšímu rozvoji právnického stavu, a že se stane platformou setkávání právníků i neprávníků všech věkových kategorií a povolání, které spojuje zájem o Všehrd.

Budeme velice potěšeni, pokud spolku zachováte přízeň, a doufáme, že se budeme s radostí setkávat při více či méně formálních příležitostech jako členové Alumni při Spolku českých právníků Všehrd.