MCC jako světový fenomén

V současnosti naše alma mater podle webových stránek zaštiťuje 9 moot courtů z různých oblastí práva, kdy mají studenti možnost nejen nacvičit klíčové soft skills, ale především zkusit si vybojovat postup do mezinárodní soutěže. Za zmínku stojí, že je samozřejmě moot courtů mnohem více. Avšak ne každá soutěž se může chlubit stejnou tradicí a mezinárodním renomé, neboť každý rok vznikají nové a nové soutěže s různou kvalitou a věnující se jiné právní oblasti, do nichž se studenti ze své iniciativy mohou zapojit. Všehrd Vám tímto představuje jedny z nejvýznamnějších mezinárodních soutěží.


Evropské právo
Central and Eastern European Moot Court Competition

http://www.ceemc.co.uk/

CEEMC byl založen roku 1996 výzkumnou a vzdělávací institucí British Law Centre v rámci University of Cambridge. Jedná se o jeden z nejprestižnějších moot courtů z evropského práva a představuje řízení o předběžné otázce před Evropským soudním dvorem v Lucemburku.


The European Law Moot Court Competition

https://www.europeanlawmootcourt.eu

ELMCC je od roku 1988 organizován European Law Moot Court Society a jedná se o jeden z nejprestižnějších světových moot courtů. Soutěž má řadu významných sponsorů a řídí se heslem “moot, meet and compete”.


Mezinárodní právo veřejné
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

http://www.ilsa.org/jessuphome

Jessup každoročně hostí účastníky z přibližně 700 právnických fakult z více než 90 zemí, tudíž se právem řadí mezi nejvýznamnější a nejprestižnější světové soutěže. Zrodil se roku 1960 na Harvard University, poté se rozšířil na ostatní fakulty a roku 1968 se otevřel světu, kdy začal přijímat neamerické týmy. Cílem je zhostit se role právních zástupců fiktivního státu v řízení před Mezinárodním soudním dvorem.


Telders International Law Moot Court Competition

http://teldersmoot.com

Účastníci Telders řeší fiktivní spor mezi dvěma státy a jedná se o nejvýznamnější evropský moot court z mezinárodního práva veřejného. Za zmínku nepochybně stojí, že se finále koná ve Vredespaleis před Mezinárodním soudním dvorem v Haagu.


D. M. Harish Memorial International Moot Court Competition


GNLU International Moot Court Competition

http://gnlu.ac.in/GIMC/


Asia Cup Moot

Účast studenta PF UK je značně limitována, neboť se jedná o soutěž pouze pro studenty asijských právnických fakulty, kteří se každoročně utkají v Tokyu. Soutěž se koná již tradičně od roku 1999 a věnuje se otázkám mezinárodního práva veřejného a humanitárního práva.


Mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo a lidská práva
International Criminal Court Moot Court Competition

http://www.icc-trialcompetition.org/cms/

ICC MCC je jedna z nejprestižnějších světových soutěží v oblasti trestního práva a nezahrnuje pouze finální kolo před soudci ICC, ale také vícedenní intenzivní semináře.


Inter-American Human Rights Moot Court Competition

https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/hracademy/moot/

Jedná se o unikátní moot court v angličtině, španělštině a portugalštině věnující se humanitárnímu právu a problematice porušování lidských práv.


International Law Competition "Youth for Peace"

https://mitso.by

Moot court se každoročně koná v Minsku, kde soutěží týmy z více než 30 zemí, a je zaměřen primárně na humanitární právo.


Jean-Pictet Competition

http://www.concourspictet.org/index_en.htm

Soutěž je primárně zaměřena na problematiku mezinárodního humanitárního práva. 


Rene Cassin European Human Rights Moot Court Competition

http://www.concourscassin.eu/modules/myhome/

Jde o nejprestižnější moot court ve francouzském jazyce, v němž se utkává každoročně přibližně 60 týmů z různých částí světa. Soutěžící řeší fiktivní případ před Evropským soudem pro lidská práva.


Susan J. Ferrell Intercultural Human Rights Moot Court Competition

https://www.stu.edu/law/human-rights/moot-court-competition


World Human Rights Moot Court Competition

Soutěž se od roku 2009 každoročně koná na University of Pretoria ve spolupráci Organizací spojených národů a je zaměřena lidskoprávní problematiku.

http://web.up.ac.za/default.asp?ipkCategoryID=47


Mezinárodní právo životního prostředí
International Environmental Moot Court Competition

http://www.law.stetson.edu/international/iemcc/


Mezinárodněprávní režim moře, kosmických prostorů
International Maritime Law Arbitration Moot Competition

http://www.law.murdoch.edu.au/maritimemoot/index.html


Manfred Lachs Space Law Moot Court

http://www.iislweb.org/lachsmoot/


Mezinárodní ekonomické právo, arbitráže, mediace a ADR
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

http://www.cisg.law.pace.edu/vis.html

Vis je jeden z nejprestižnějších moot courtů zaměřených na mezinárodní obchodní arbitráž a druhým největším, co se týče přihlášených týmů. Vznikl roku 1994 a každoročně se koná ve Vídni.


Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot

http://www.cisgmoot.org/general_information.html

Jde o obdobu výše uvedeného Visu, který se koná před soutěží ve Vídni v Hong Kongu již od roku 2003. Soutěžící se nesmí ve stejném roce účasnit obou soutěží.


Elsa Moot Court Competition on WTO Law

https://emc2.elsa.org


Foreign Direct Investment International Arbitration Moot

http://fdimoot.org

FDI je nejvyznamnější soutěží zaměřenou na problematiku mezinárodních investic a mezinárodních obchodních arbitráží.


Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

http://www.investmentmoot.org

FIAMC je jedna z nejstarších a nejprestižnějších soutěží zaměřená na problematiku ochrany investic.


International Alternative Dispute Resolution Mooting Competition

http://www.cityu.edu.hk/slw/ADR_Moot/about.html

Soutěž je pořádána ve spolupráci City University of Hong Kong, CIETAC a UNCITRAL. Hlavním zaměřením je problematika mezinárodní mediace a mezinárodních obchodních arbitráží.


The Warsaw Negotiation Round

http://www.warsawnegotiationround.com/


IBA-VIAC CDRC Vienna

http://www.cdrcvienna.org


International Commercial Mediation Competiton

https://iccwbo.org/event/13th-icc-international-commercial-mediation-competition/#1483539125972-12de17fa-1034cc7e-5a0dece0-8b5e4357-bde48474-1310d648-9d2c