Informace o časopisu

Informace o časopisu

Všehrd – časopis českých právníků navazuje na historickou tradici apolitického mezinárodního vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného.

Svoji činnost zahájil v roce 1919. Od roku 2005 je vydáván především v online podobě, od roku 2011 pak již pouze online.

Časopis Všehrd přijímá původní autorské příspěvky od jakéhokoli autora na libovolné relevantní téma z oblasti práva, popř. také z příbuzných oborů, jako jsou např. politologie, ekonomie, sociologie, psychologie, filosofie, etika apod. s právním prvkem.

Časopis Všehrd je určen především českým čtenářům, zahraniční zájemci však mohou využít cizojazyčných anotací, jež jsou připojovány ke každému článku (zejména v jazyce anglickém, popř. ale také v jazyce německém, francouzském, španělském či ruském). Mimo toho je online časopis veden taktéž v anglické variantě.

 

Vydavatel

Vydavatelem časopisu Všehrd je Spolek českých právníků Všehrd, občanské sdružení, se sídlem Nám. Curieových 7, Praha 1, PSČ 116 40, IČ: 005 52 151.

Příspěvky uveřejněné v časopisu Všehrd procházejí recenzním řízením, v jehož průběhu jsou všechny poskytnuté příspěvky posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty, z nichž každý posléze vyhotoví recenzní posudek. Přitom ani jeden z recenzentů nesmí být editorem časopisu Všehrd nebo pracovníkem stejného pracoviště jako autor nebo jeden ze spoluautorů posuzovaného příspěvku.

Časopis Všehrd je součástí České národní bibliografie vedené Národní knihovnou ČR a je veden také v Českém národním středisku ISSN pod Národní technickou knihovnou ČR. Webové stránky časopisu Všehrd jsou navíc archivovány Národní knihovnou ČR prostřednictvím systému Webarchiv, jakožto zdroj s jedinečnou kulturní a vědeckou hodnotou.

Všechny použité obrázky jsou uváděny pod licencemi public domain či Creative Commnons, a to vždy v souladu s podmínkami, umožňujícími s dílem nakládat a v souladu s autorským právem (více informací o licencích viz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs).

Časopis Všehrd vychází pod vlastním ISSN: 1801-3678 (online) a 1210-5740 (print).