Udělení čestného členství prof. JUDr. KARLU MALÉMU, DrSc., dr. h. c. a JUDr. Karlu Čermákovi

Dne 28. 2. 2011 udělila Valná hromada Spolku čestné členství prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., dr. h. c. a JUDr. Karlu Čermákovi.
Tato galerie na Facebooku. Zpět