První konference právních profesí

Dne 27. 3. 2018 se uskutečnila první Konference právních profesí Spolku českých právníků Všehrd pod záštitou doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D.

Téma: Notáři a advokáti v 21. století

Jaké to je být notářem či advokátem v roce 2018? Jak rozdílné obě profese vlastně jsou? Co je největší náplní práce notářů a advokátů? Které charakterové rysy předurčují studenta práv spíše pro kariéru v notářství a které pro kariéru v advokacii? Jak notáři a advokáti nahlížejí na postupné zavádění automatizovaných právních systémů a kam obě profese v horizontu 10 let směřují?

Tato galerie na Facebooku Zpět