Právnická Welcome party

Již tradiční vítání nového akademického roku v klubu Hany Bany!
Tato galerie na Facebooku. Zpět