MEDICÍNSKÁ KONFERENCE 12. 3. 2013

Konference pořádaná Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Motolák, o.s. - studentský spolek 2. lékařské fakulty UK, Trimed - sdružení studentů 3. lékařské fakulty UK; za podpory Studentské unie UK

Více fotografií naleznete na našem facebooku

Tato galerie na Facebooku. Zpět