4. 10. 2011 - ODBORNÝ SEMINÁŘ SMLUVNÍ POKUTA

Dne 4. října 2011 proběhl v místnosti číslo 120 v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze odborný seminář na téma „Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy“. Hlavním pořadatelem celé akce byl Spolek českých právníků Všehrd, který pozval přední odborníky jak z akademické sféry, tak i z praxe. Smluvní pokuta je v současné době poměrně často diskutovaným tématem, proto mohlo být podobné setkání, určené jak pro studenty, tak i praktické právníky, poměrně zajímavou příležitostí k výměně různých názorů.

Se svými příspěvky vystoupili:

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (soudce Nejvyššího soudu ČR)

Smluvní pokuta v aktuální rozhodovací praxi soudů

JUDr. Petr Čech, LL.M. (odborný asistent PF UK)

Smluvní pokuta v judikatuře Nejvyššího soudu

Prof. JUDr. Jan Dědič (profesor VŠE)

Odstoupení od smluvní pokuty

JUDr. Ing. Ivan Barabáš (advokát)

Smluvní pokuta v kontextu podnikových transakcí

Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL.M. (ředitel Justiční akademie v Kroměříži)

Rekodifikace smluvní pokuty v novém občaském zákoníku

Tato galerie na Facebooku. Zpět