30. 11. 2010 Přednáška předsedy vlády RNDr. Petra Nečase

Dnes 30. 11. 2010 vystoupil se svou přednáškou v hlavním sále Právnické fakulty UK ministerský předseda RNDr. Petr Nečas. Po projevu následovala diskuze se studenty, dále pak setkání předsedy vlády se špičkami fakulty a Spolku.
Tato galerie na Facebooku. Zpět