29.8.-1.9.2011 PO ZÁPISU NA PIVO

Na přelomu srpna a září probíhal na PF UK zápis do prvního ročníku. Na 700 budoucích právníků se podle abecedy mělo zapsat během čtyř dnů – od pondělí 29. 8. do čtvrtka 1. 9. Přinášíme vám reportáž z akce, která nováčkům tyto dny plné formalit usnadnila a rozhodně zpříjemnila.

Úmorná zápisová procedura začala v devět hodin ráno, kdy první šťastlivci z předlouhé fronty zhruba 150 lidí dostali na studijním oddělení obálky s instrukcemi, informacemi a nejrůznějšími formuláři. Následně se odebrali do největší posluchárny na fakultě, kam s úderem poledne dorazili studijní referenti s dalšími pokyny a informacemi a vybírali od studentů vyplněné formuláře.

Odysea pokračovala přes výdejní centrum karet ISIC přímo na fakultě, příp. v Celetné ulici. Nejrychlejší obvykle mívali „po všem“ kolem 14. hodiny. Smolaři naopak trávili na akademické půdě často celé odpoledne, zejména díky čtvrtečnímu souběžnému zápisu FHS UK. Není tedy divu, že po tak náročném dni mladým vyhládlo a vyschlo v krku.

Spolek českých právníků Všehrd proto ve spolupráci se studentským klubem K4 v Celetné ulici připravil akci „Po zápisu na pivo“. Koncept byl jednoduchý a úspěšný. Zástupci spolku od rána chodili mezi mladšími kolegy, informovali o chystané akci a zodpovídali případné dotazy ohledně univerzity, fakulty, Prahy apod. O akci pak znovu oficiálně promluvili před plnou posluchárnou těsně před samotným zápisem.

Kdo vyřídil všechny nutné formality spojené se vstupem do prvního ročníku, mohl se vydat do klubu K4. Mimopražské a Pražany bez orientačního smyslu zástupci Všehrdu po skupinkách odváděli buď přímo do Klubu K4, častěji však do informačně-poradenského centra UK, kde výdej karet ISIC probíhal díky více přepážkám o něco rychleji než na PF.

Odtamtud už jen stačilo přejít ulici, opřít se do masivních dřevěných dveří, sejít schody a pak už jen naslouchat, odkud se line halas, smích a náruživé debaty, a co nejdříve se přidat. Nejrychlejším totiž K4 věnoval na uvítanou skleničku vína zdarma. I placené nápoje se však daly pořídit za velmi příznivé ceny. Od úterý navíc přibyla možnost hromadně si objednat pizzu z nedaleké restaurace či si v K4 zakoupit rozpečený chléb.

Denně se akce účastnilo 20 až 40 prváků, šest členů Všehrdu a příležitostně i nespolkoví studenti vyšších ročníků. Velký úspěch mezi všemi sklidil JUDr. Jiří Šouša, vyučující právní dějiny, jenž se v klubu zastavil v pondělí. Krom informací o jím vyučovaných předmětech, kreditech a zkouškách se dostalo i na „veselé historky ze soudní síně a advokátní praxe“.

Hovor se nesl v přátelské atmosféře, s přibývajícím dnem se postupně stáčel od praktických studijních dotazů k méně formálním až osobním tématům a nakonec se mohli všichni dozvědět mnoho zajímavostí. Že Slováci například zvládají český verbální oddíl při testech SCIO lépe než ostatní. Že i pro středoškolsky vzdělané lidi je vyplnění „složenky typu A“ (potřebné pro uhrazení administrativního poplatku fakultě) tvrdý oříšek a že navíc „složenka typu A“ není pojem zcela konkrétní, neboť existují dva druhy stejného názvu, leč jiného využití.

Každý den samozřejmě musely aspoň jednou padnout základní pojmy jako multidimenzionální fenomén, hermeneutická funkce interpretace práva, legální licence či enumerativnost veřejnoprávních pretenzí, aby snad nováčci nenabyli mylného (?) dojmu, že studovat práva se rovná od rána do večera vysedávat po hospodách!

Posezení končívalo mezi 19. až 20. hodinou, jeho účastníci se leckdy natolik dobře seznámili, že pokračovali ještě na další štaci. Našli se i tací, co „po zápisu na pivo“ chodívali opakovaně, tedy i ve dnech, kdy zápis ještě neměli, nebo naopak už ho měli dávno za sebou. To byl pro organizátory nejzřetelnější důkaz, že akce měla smysl a že stojí za to v započaté tradici pokračovat – v nejbližší době hned po náhradním zápisu 12. 9. a dále pak v příštích letech.

A jak hodnotí akci samotní účastníci? „Na práva jsem se z našeho gymplu dostala jediná a vcelku jsem se bála, že přijdu v říjnu do třídy plné neznámých lidí a budu muset obcházet jednoho po druhém a stále se znova a znova seznamovat. Všehrd mi pomohl. Teď už znám aspoň každého třicátého,“ s úsměvem glosuje akci drobná brunetka Tereza.

Tato galerie na Facebooku. Zpět