V tričku k soudu už ne, ČAK zavádí povinný dresscode

Jan Hoferek | Spolek českých právníků Všehrd

Zpět

„Jiří Voskovec a Jan Werich ve své známé písničce zpívávali, že „Šaty dělaj‘ člověka“. Kdyby toto přísloví platilo bez výjimky i v prostředí českých soudů, měli bychom nyní důvod se hlasitě zaradovat,“ psala na svém webu Česká advokátní komora v reakci na tehdejší zavedení povinného nošení talárů pro advokáty a advokátní koncipienty před soudem při trestních sporech před čtyřmi lety. Dnes je již rovněž povinností advokáta nosit talár s typickým modrým lemem při řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.

Nyní chce ČAK definitivně udělat tlustou čáru za neformálním oblečením u soudů – advokáti a koncipienti by do budoucna měli mít na sobě „společenský oděv“ i při civilním soudním řízení

Problému se věnuje stavovský předpis č. 1/1997 v ustanovení čl. 17 odst. 5. novelizovaný usnesením 22. schůze představenstva ČAK: „Advokát je povinen užívat oděv, který odpovídá povaze poskytovaných právních služeb a nesnižuje důstojnost advokátního stavu; pro jednání před soudem nebo jiným orgánem se tímto oděvem rozumí ‚společenský oděv‘.“

Např. na Slovensku mají advokáti dress code v porovnání s naším poměrně přísný (pro pány oblek a kravata, pro dámy sukňový či kalhotový kostým), služební oděv je v něm ale jasně definovaný. To české úpravě chybí. „Je otázka, jak bude posuzováno, jaký oděv je skutečně společenský. Myslím, že ty hranice se dnes trochu posouvají,“ uvedl pro Českou televizi děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík.

„Nejde jen o advokáta, jde o zájem klienta. Právě proto musí vhodně vystupovat a vhodně se odívat,“ tvrdí člen představenstva ČAK Michal Žižlavský v svém vyjádření pro ČT. Ozývají se ale i hlasy proti. Např. advokát Josef Lžičař řekl České televizi, že úroveň hry na spravedlnost nespočívá v tom, jaké budeme mít předepsané povinné pracovní kostýmy a rád si občas vezme k soudu místo košile svetr.

Za porušení pravidla hrozí advokátům kárné řízení.

Jaroslav Fořt

Informace o autorovi

Jan Hoferek je studentem 2. ročníku Právnické fakulty UK a 2. ročníku Fakulty sociálních věd UK. Je držitelem jazykových certifikátů v anglickém a německém jazyce. V současné době působí na Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu PČR.