Špinavý Bitcoin?

Jan Metelka | Ekonomie, Trestní právo hmotné

Zpět

O virtuální měně Bitcoin se toho poslední dobou napsalo mnoho. O tom, jaké zažívá výkyvy ve své hodnotě, zda může být cenným investičním nástrojem či zda je pouhou nafouknutou bublinou, která může každou chvíli splasknout. Smyslem tohoto článku není se pouštět do úvah, jestli je možné na Bitcoinech zbohatnout, ani jestli jsou trvalým uchovatelem hodnot (i když by se na tohle téma daly zaplnit stohy papíru). Namísto toho bych se rád zaměřil na možnost využití Bitcoinu jako měny používané nelegálním způsobem.

Již samotný anonymní a nikým nekontrolovaný princip vzniku a obchodování tohoto platebního prostředku k tomuto využití svádí. Zatímco tradiční měny jsou do velké míry kontrolovány (centrálními) bankami, Bitcoiny vznikají na základě výpočetního výkonu PC a speciálního algoritmu stabilním tempem, které se postupně zpomaluje, a jejich převody nepodléhají žádným omezením, dozoru, ani limitům.

Praní špinavých peněz?

V České republice existuje celá škála právních předpisů postihujících oblast AML (praní špinavých peněz), primárně Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a mnoho vedlejších aktů, jako je Zákon o omezení plateb v hotovosti1. V těchto zákonech se konkrétně hovoří o finančních limitech.

U hotovostních plateb nesmí limit překročit 350 000 Kč (§ 4 Zákona o omezení plateb v hotovosti), u bezhotovostních plateb se pak banky řídí speciálními vnitřními pokyny, jež jim pomáhají poznat, že se může jednat o praní špinavých peněz, a to jsou jen některé instrumenty, které mají omezit možnosti výše zmíněného praní špinavých peněz.

Zločinci jsou však extrémně vynalézaví a již několik desítek let vznikají stále nové a nové praktiky sloužící k jedinému účelu – vyhnout se kontrole bank a vládních orgánů. Za všechny je možné třeba zmínit taktiku smurfingu2 (“šmoulení”). Tento pojem pochází již z osmdesátých let a popisuje dělení velké částky na menší, která se již vejde pod limit, a postupné ukládání jednotlivými najatými lidmi na bankovní účet. Tím se majitel peněz vyhne nežádoucí pozornosti, načež už nemusí dokládat jejich původ, což by musel, kdyby s celou částkou přišel do banky a chtěl ji uložit najednou. Pojem šmoulení vznikl proto, že každá šmoulí vesnice se také skládá ze spousty malých Šmoulů, kteří však dohromady tvoří velkou komunitu. To samozřejmě souvisí i s najímáním externích spolupracovníků, fenoménem bílých koní apod., avšak to by vydalo na samostatný článek.

Obchod s Bitcoiny

Do toho všeho přichází Bitcoin. Na jednu stranu konečně svobodný platební prostředek, nevázaný na vlády, ani na někdy nepříliš průhledné kroky centrálních bank. Na druhou stranu ideální odrazový můstek pro očištění peněz pocházejících z trestné činnosti skrze speciální burzy. Těch hlavních je v současné době 5 – BTC China, Mt. Gox, BitStamp, BTC-E a Coinfloor a nemají v sobě implementované žádné regulační mechanismy, aby nepopíraly samotný smysl Bitcoinu.

Věc je tak závažná, že se jí separátně věnuje oddělení Finančního a analytického útvaru ministerstva financí (FAÚ), které vydalo dokonce stanovisko. Zde je jeho nejdůležitější část:

„FAÚ proto vyzývá všechny povinné osoby, aby v souvislosti s nákupem či prodejem jakékoli digitální měny, jako je například Bitcoin, byla jako velmi riziková k posouzení a k rozhodnutí o dalších opatřeních podle okolností každá platba nad hodnotu 1.000 EUR a vždy jako podezřelý obchod postupem podle § 18 AML zákona oznámena transakce nad hodnotu 15.000 EUR.“3

Z formulace výše uvedeného je patrné, jaký mají příslušné dozorující úřady strach z toho, že v budoucnosti budou vznikat nové kanály, kde se budou nepozorovaně přesouvat velké částky. To tvoří jen půlku problému, jenž začne být reálný až v kombinaci s internetovými „tržišti“ jako je Silk Road4, které funguje na anonymním principu, a je zde možné nakoupit vše od drog po zbraně (a poté zaplatit stejně anonymními Bitcoiny).

Závěr

Nedokáži odhadnout, jaká bude budoucnost. Jestliže se vzrůstajícím podílem a vlivem Bitcoinů (a dalších virtuálních měn jako LiteCoin) kompletně změní trh a jeho kontrola, zda vlády tento projekt „zadusí“ postavením mimo zákon nebo jestli se od něj uživatelé odkloní sami vzhledem k extrémně kolísavé hodnotě5 a nepříliš dokonalému zabezpečení6 burz, jako je Mt Gox. Vše má své klady a zápory, pokud se Bitcoinům podaří prorazit, pak opravdu dojde k obrovské změně, neboť se státy i jednotlivci vymaní z područí bank, což bude šok zejména v USA, kde momentálně FED patří k naprostým neomezeným vládcům a svou pozici nebude chtít dát zdarma. Obávám se však, že primárně díky důvodům, jež jsem uvedl výše, tedy kvůli snadné využitelnosti kriminálními živly, budou mít současné bankovní struktury poměrně snadnou práci při hledání argumentů, proč obchod s Bitcoiny postavit mimo zákon. Není to proto, že kdo chce psa bít, hůl si vždy najde, ale proto, že to opravdu vypadá jako nástroj seslaný shůry pro praní špinavých peněz a mají z něj strach vlády prakticky všech zemí.

Čína7 dokonce zašla tak daleko, že 4.12.2013 vydala pokyn, a zakázala všem bankám obchodovat s Bitcoiny

Zdůvodnila to tím, že hrozí praní špinavých peněz a ohrožení měnové stability. Navíc podle ní Bitcoiny jsou sice “virtuální komoditou”, ale “nikoliv měnou v právním slova smyslu”, a proto “by v obchodním styku neměly být používány jako měna”.

Ať už tak nebo tak, určitě jsou Bitcoiny fenoménem, který je momentálně těžké ignorovat, a bude zajímavé sledovat, co přinesou další měsíce a roky.


Zdroje:
  1. Zákon č. 254/2004 Sb., http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254 
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Structuring 
  3. http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Pokyn-MF_c-002_2013-09_Metodicky-pokyn-o-pristupu-povinnych-osob-k-digitalnim-menam.pdf 
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace) 
  5. http://www.bitcoinminer.cz/a-po-hvezdnem-rustu-prudky-pad-panika-srazila-bitcoin-o-80-procent 
  6. http://www.bbc.co.uk/news/technology-22026961 
  7. http://www.bloomberg.com/news/2013-12-17/china-bans-payment-companies-from-clearing-bitcoin-news-says.html