Recenze knihy Iva Jeníka

Ing. Tomáš Prouza MBA | Finanční právo, Obchodní právo

Zpět

V červnu vyjde jubilejní 50. publikace nakladatelství Spolku českých právníků Všehrd. Při té příležitosti uvádíme recenzi této knihy z pera jednoho z předních českých ekonomů.

Ivo Jeník: Dohled a regulace finančního trhu

Kniha přináší výborný přehled dohledu nad finančním trhem. Kromě toho, že připomíná, proč a na jakých základech vlastně dohled vznikl, se věnuje také velmi komplexně a detailně jednotlivým modelům uspořádání dohledových institucí. V souvislosti s těmito modely přitom neuvádí pouze jejich výhody či nevýhody, ale soustředí se také na podmínky vhodné pro zavedení konkrétního modelu, čímž dává čtenáři podklad pro jeho vlastní kritické hodnocení uspořádání dohledu. Každý tak má možnost konfrontovat teoretické předpoklady a závěry, k nimž autor dochází, s praktickým fungováním supervize téměř v kterémkoliv státě.

Čtenářům, kteří se musí přizpůsobit realitě fungování dohledu v České republice, přináší navíc mnoho zajímavého o historickém vývoji a aktuální podobě dohledového systému, včetně poznatků z praxe. Právě v části věnované uspořádání dohledu na finančním trhu v České republice dochází praktického uplatnění v první části publikace podaný teoretický výklad, když autor předchozí obecné závěry vztahuje k dřívější i současné legislativní úpravě zejména postavení České národní banky, a poukazuje tak na klady a nedostatky, které český model vykazuje.