Ohlédnutí: Vyprodaný Obecní dům opět hostil Ples právníků

Martin Taimr | Ostatní, Spolek českých právníků Všehrd

Zpět

V sobotu 25. 2. znovu zaplnil Obecní dům tradiční ples právnické obce, pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ples právníků se již třetím rokem koná právě v Obecním domě a opět pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Večer plný tance a hudebních vystoupení představil další úspěšný ročník tradice sahající až do roku 1871.

Ples byl zahájen děkanem Právnické fakulty prof. Janem Kuklíkem poděkováním Spolku českých právníků Všehrd, který ples již potřetí organizuje ve spolupráci s Právnickou fakultou. Pan děkan také připomněl, že výtěžek z plesu bude věnován na opravu historického výtahu pater noster v budově Právnické fakulty, který je od roku 2005 mimo provoz z důvodu špatného technického stavu. Starosta spolku Všehrd Daniel Steindler připojil též poděkování všem partnerům podílejícím se na realizaci plesu, mnozí z nichž se řadí k almě mater spolku. Historický význam plesu právníků, jenž byl poprvé organizován už v roce 1871, připomněl i předseda plesového výboru Adam Zvonař, který stál i u navrácení organizace plesu právníků do rukou spolku Všehrd v roce 2015.

Hlavním dějištěm plesu byla Smetanova síň, kde na úvod večera vystoupil Západočeský symfonický orchestr, nejstarší těleso tohoto typu na našem území. Taneční parket zaplnily páry hostů oddávajících se klasickým tancům. V druhé polovině večera patřilo jeviště Big Bandu Felixe Slováčka, který spolu se střídajícími se zpěváky v Obecním domě oživil hudbu Franka Sinatry. Hosté měli možnost slyšet hlas například Jana Smigmatora, Michaely Noskové nebo Felixe Slováčka ml. Ve vedlejších sálech Sladkovského a Grégrova bylo možné slyšet pluralitu žánrů, od zpěváků folkových písniček po jazzové uskupení Los Quemados nebo funk-popovou kapelu Disconnextion. Po půlnoci se zde o zábavu neúnavných tanečníků dále staral DJ.

V Obecním domě byla během plesu právníků ke spatření i řada známých tváří. Vedle rektora Univerzity Karlovy Prof. Tomáše Zimy, který byl k vidění i na tanečním parketu, se plesu právníků zúčastnili například mistr etikety a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Ve Smetanově síni bylo též možné vidět bývalého ministra Jiřího Dienstbiera, který u stolu vedl diskuzi s několika studenty.

Jako úspěch hodnotili letošní ples právníků i samotní studenti Právnické fakulty, kteří se v hojném počtu zúčastnili jednoho z kulturních vrcholů akademického roku. Dámy oděny ve večerních šatech a pánové ve smokinzích měli možnost se v impozantních prostorách Obecního domu sejít se svými kolegy ze studií, i se seznámit s absolventy Právnické fakulty, nyní působícími na různých pozicích veřejného i soukromého sektoru. Na tanečním parketu nebylo prázdno ještě hluboko po půlnoci, za což můžeme vděčit právě taneční vitalitě studentů.

Po nádherném večeru stráveném s příjemnými lidmi a veselou hudební zábavou nezbývá, než se těšit na další ročník plesu právníků v roce 2018.