Každá velká série začíná čtyřkou

Jana Beránková | Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Finanční právo, Obchodní právo

Zpět

Napsat právnický bestseller může být zdánlivě nesplnitelným snem nejednoho studenta práv. A přitom někdy stačí opravdu málo a sen se může velmi snadno stát skutečností. Tři absolventi naší fakulty, autoři výjimečné právnické učebnice, o tom ostatně mají co vyprávět.

Jak jste přišli na nápad začít připravovat knižní řadu pokrývající celé soukromé právo?

Vašek: Mě to nenapadlo. (směje se)

Ivan: Všechno to začalo v lese. (směje se)

David: Ano, byli jsme tenkrát na chatě u kamaráda, jemuž děkujeme v předmluvě čtvrtého dílu. Jeho právnické schopnosti zjevně převyšují jeho schopnosti orientační, takže jsme se ztratili v místním lese. Zatímco náš kamarád hledal cestu, nás napadla myšlenka napsat právnický bestseller. Ale tenkrát to ještě nemělo žádný tvar. To, že se bude jednat o učebnici, rozhodla až diskuse s programovým ředitelem Nakladatelství C. H. Beck Lukášem Svobodou, který nám tento žánr doporučil. No, a když jsme zjistili, že nás psaní učebnice baví, myšlenka v tom pokračovat již přišla sama.

V čem myslíte, že se Vaše knižní řada odlišuje od ostatních učebnic dostupných na trhu odborné právnické literatury?

Ivan: Ve všem. (směje se)

David: To taky. (směje se) Když učebnici otevřete, tak na první pohled je to grafická stránka. Text je hodně strukturovaný, přehledný, v učebnici je plno obrázků, které graficky znázorňují podstatu věci.

Ivan: No, a když se začtete, zjistíte, že v učebnici je také velké množství příkladů, které se nejen snaží prakticky ukázat fungování toho kterého institutu, ale často jsou i docela vtipné.

Vašek: Řídíme se heslem, že učebnice by neměla být jen opsaný a sumarizovaný text zákona. To už dneska prostě nestačí. Učebnice musí vysvětlit a demonstrovat, jak zákon funguje. Na to se soustředíme a zároveň se vyhýbáme tomu zatěžovat studenty zbytečným balastem textu, ve kterém je pak těžké najít hlavní myšlenky.

Všimli jsme si, že tento díl se oproti předchozímu více pouští do řešení sporných otázek a polemizuje s částí odborné veřejnosti, je to tak? Má větší hloubka záběru být trendem i do budoucna?

David: Tak určitě. (směje se)

Ivan: Nevyhnutelně tomu tak bude. Matérie práva obchodních korporací byla mnohem složitější a hlubší a vyžadovala větší ponor, než oblast cenných papírů. Také ohledně ní existuje bohatá komentářová literatura, a když pak nad některými věcmi přemýšlíte, zjistíte najednou, že si myslíte něco jiného, a tak to prostě napíšete.

Vašek: Tak já jsem to samozřejmě problematizovat nechtěl, ale když Ivan ta témata otevřel, musel jsem to holt nějak vyřešit. (směje se)

Ivan: Navíc jsme pro psaní pátého dílu o obchodních korporacích získali Vaška, a to byla skvělá posila. (plácá ho po ramenou) Rozšířili jsme autorský kolektiv a vážíme si spolupráce s autory, kteří mají o danou matérii zájem a používají ji v praxi.

Co myslíte tím, když v předmluvě pátého dílu uvádíte, že obchodní právo jako samostatné právní odvětví zaniklo?

David: Co myslíte, že to znamená? (směje se)

Ivan: Davide, klid. (směje se). Já Vám to vysvětlím. V jedné konkurenční učebnici jsme se dočetli, že obchodní právo jako právní odvětví nezaniklo. V učebnicích se k teoretizujícím konceptům, které nemají jasný základ v zákoně, obvykle nevyjadřujeme. Když jsme si ale uvědomili, že obchodní zákoník, který do konce roku 2013 stál jako relativně samostatný kodex vedle občanského zákoníku, nenávratně skončil, vyhodnotili jsme si to tak, že tím končí i tato dualita v soukromém právu. Prostě žádné občanské právo a obchodní právo, ale jen občanské právo.

Vašek: (směje se) Podívejte se, jak se jmenují katedry, je to prostě provokace a dává to smysl, protože doktrinální rozdělení právní vědy by mělo nějak reflektovat pozitivní právo. Pokud dojde k rozsáhlé změně pozitivního práva, mělo by to nějak být rozpoznatelné i v systematice právní vědy.

Jaký další díl plánujete v rámci knižní řady „Základy soukromého práva“ v nejbližší době vydat a můžete čtenářům objasnit číslování této řady?

David: Finalizujeme teď dokonce dva díly. První je o dědickém právu. Tam máme skutečně skvělého spoluautora, jehož jméno Vám ale neprozradíme, ať Vám nekazíme překvapení. (směje se) No a pak díl o přeměnách obchodních korporací a obchodním rejstříku. Ten jsme napsali s Vaškem a považujeme ho za unikátní, protože nevíme o tom, že by tato vysoce praktická témata někdy dostala v právnických učebnicích takový prostor.

Ivan: Co se týče číslování řady, to máte jednoduché. Pro nás, jakožto ty, kteří vyrostli na Star Wars, každá velká série začíná čtyřkou.


O autorech:

Mgr. Ivan Chalupa absolvoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté, co vykonal praxi advokátního koncipienta a úspěšně složil advokátní zkoušku, nyní působí jako advokát trvale spolupracující s českou pobočkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, kde se zaměřuje především na právo obchodních korporací, insolvenční a správní právo. Mezi jeho koníčky patří literatura, šachy a nohejbal.

Mgr. David Reiterman absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako člen týmu bankovnictví a financí v české pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie, kde se věnuje zejména regulaci finančních trhů a cenných papírů, transakcím na kapitálových trzích a souvisejícím otázkám práva obchodních korporací. Ve volném čase se nejraději věnuje vymýšlení lumpáren se svými dvěma syny.

Ing. Mgr. Bc. Václav Holý absolvoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Dále absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako samostatný advokát a zaměřuje se především na právo obchodních korporací, veřejných zakázek a insolvenční právo. Ve volném čase se věnuje myslivosti a sportu. Mezi jeho koníčky patří zbraně, sportovní automobily a cizí jazyky.