Všehrd pořádal debatu kandidátů na primátora ve spolupráci s DVTV


Zpět
Všehrd pořádal debatu kandidátů na primátora ve spolupráci s DVTV

Collegium maximum, největší přednášková místnost Právnické fakulty Univerzity Karlovy - právě zde se 2. října 2018 od 17 hodin konala předvolební debata s 8 představiteli nejsilnějších stran (kteří přijali pozvání na debatu na akademické půdě). Debatu pořádalo DVTV a Spolek českých právníků Všehrd, moderoval ji Martin Veselovský. 

Dostavili se (v abecedním pořadí): Ing. Hynek Beran za SPD, Mgr. Jan Čižinský za PRAHA SOBĚ, Mudr. Zdeněk Hřib za Piráty, Ing. Ivan Pilný za ANO, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM za Zelené, JUDr. Jiří Pospíšil za koalici TOP09 a STAN, Ing. Mgr. Irena Ropková za ČSSD a Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, Cs. za ODS. 

Do publika byly rozdány hlasovací karty - červené a zelené - aby se diváci mohli hlasováním vyjádřit na úvodní otázky, což publikum zapojilo do dění a zároveň i poskytlo sondu do smýšlení a názorů přítomných. 

Debata byla rozdělena do dvou hlavních částí, kdy v té první byly kladeny otázky každému ze straníků přímo Martinem Veselovským, v druhé části pak kladli otázky sami diváci. 

Sama první část byla ještě rozdělena do dvou bloků - nejdříve byly položeny otázky týkající se současného stavu Prahy na konci volebního období, dopravní situace či stávajících bytů a výstavby nových bytů v hlavním městě. Na tyto otázky vždy reagovalo jako první publikum pomocí již zmíněných červených a zelených kartiček. Na základě tohoto hlasování v sále, které bylo víceméně pokaždé jednotné, se pak redaktor ptal jednotlivých kandidátů, jak se k otázce staví oni, nebo co si myslí o reakci publika. Následovaly vždy podotázky vycházející především z volebních programů a slibů příslušných stran. 

Reakce na většinu otázek by se daly shrnout následovně: Zástupci stran současné koalice (I. Pilný, I. Ropková a O.  Mirovský) nepovažují stav Prahy za natolik špatný (například ve srovnání se západními metropolemi) a nenaplnění některých předvolebních slibů z bodů programu zdůvodňují nestabilitou koalice. B. Svoboda několikrát upozorňoval na lživost programů slibující výrazné změny v horizontu příštích 4 let: „Kdo vám slibuje, že se za tyto čtyři roky něco zásadního postaví, lže.” Poukazovalo se také na to, že se za poslední 4 roky nic zásadního neudělalo (J. Pospíšil). H. Beran téměř hned na úvod uvedl, že Praha by měla být „hlavně hlavní město Čechů.” Byla řešena i otázka koalice, neboť jak nadnesl Z. Hřib, bez stabilní koalice se společnou vizí nelze Prahu proměnit.  

V druhém bloku první části následovala sada čtyř rychlých otázek nad rámec komunální politiky týkající se obecně české společnosti, na které mělo být odpovídáno prostým ano, nebo ne. Otázka byla popořadě položena všem kandidátům a po vyslechnutí jejich odpovědí se zvednutím hlasovací karty vyjádřilo i publikum. Pouze v jedné otázce, „Vadí vám podpora současné vlády ze strany KSČM?”, se všechni představitelé stran shodli na “ano”, a to i zástupci členů současné koaliční vlády. V dalších dvou otázkách, „Měli bychom (jako Česko) přijmout nějaké uprchlíky?” a „Má se Česko angažovat v zahraničních volebních misích?”, zůstal představitel SPD se svým “ne” osamocen. Váhání vzbudila poslední otázka „Zachovali byste do příštích let (kdybyste na to měli vliv) přímou volbu prezidenta?”, v odpovědích pak “ano” jedním hlasem převažovalo. 

Tyto otázky mohly napomoci dotvoření si názoru na jednotlivé možné budoucí primátory (nebo primátorku), toto dokreslení měla završit otázka “šitá na tělo” pro každého ze zúčastněných - týkající se výsledků dosažených a nedosažených za poslední volební období (I. Ropková, I. Pilný), kauz z předchozích let (B. Svoboda), kumulace funkcí (J. Čižinský), kritiky současného vedení města (J. Pospíšil, Z. Hřib), uprchlíků (O. Mirovský) nebo statusu na facebookovém profilu (H. Beran).

Tímto skončila moderovaná část debaty a přítomným divákům byla poskytnuta možnost ptát se na cokoli budou chtít. Bylo položeno 8 různorodých dotazů z různých částí posluchárny, cílících opět na řešení dopravní situace, počtu městských strážníků či banování Tomia Okamury.


Celá debata se nesla v poklidném duchu, na závěr, stejně tak jako na začátku, odměnili diváci účastníky debaty potleskem. Tři dny zbývají do otevření volebních místností. Snad tato debata otázkami a odpověďmi, které během ní zazněly, utvrdila rozhodnutí některých vložit, nebo naopak nevložit svou důvěru zhmotněnou v podobě voličského hlasu v tu či onu politickou stranu, jejíž kandidát by se mohl stát příštím primátorem Prahy. Autor: Přemek Kaucký
Foto nahoře: Jakub Plíchal, Aktuálně.cz
Foto dole v galerii: Spolek českých právníků Všehrd