Slavnostní předání cen Randovy nadace


Zpět
Slavnostní předání cen Randovy nadace

Slavnostní vyhlášení soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, obhájené na některé z právnických fakult v České republice v akademickém roce 2019/2020 se uskutečnilo 16. prosince 2020 v prostorách kanceláře PRK Partners.

Letošními výherci prestižního ocenění se stávají:

  • Klaudie Konečná s diplomovou prací Moderní technologie v medicíně a právo
  • Ondřej Pajatsch s diplomovou prací Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla
  • Viktor Kolmačka s diplomovou prací Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu

Randova nadace v současnosti navazuje na činnost jedné z nejstarších nadací působících v českých zemích. Původní Randova nadace byla založena v roce 1876 s cílem podpory mladých nadaných studentů práv. Jejím zakladatelem byl prof. Antonín Randa (1834-1914), jeden z nejvýznačnějších právníků Rakouska-Uherska. Jako profesor právnické fakulty přispíval výchovou budoucích právníků a současně pedagogů k posílení české university. Jeho práce z oblasti civilního práva měly zásadní význam pro rozvoj právní vědy v kontinentální Evropě. Činnost Randovy nadace po roce 1989 obnovil zakladatelův potomek, prof. Jan S. Kruliš-Randa.


Za laskavou podporu děkuje Randova nadace advokátní kanceláři PRK Partners, generálnímu partnerovi. Vítězům srdečně gratulujeme.