Sladké vítězství Ritter Sport ve sporu o čtvercovou čokoládu


Zpět
Sladké vítězství Ritter Sport ve sporu o čtvercovou čokoládu

Čokoláda byla v poslední době nejen v hledáčku milovníků sladkého, ale i právníků. Spolkový nejvyšší soud (BGH) v Karlsruhe v červenci 2020 rozhodl, že pouze čokoláda Ritter Sport může v Německu prodávat čokoládu ve tvaru čtverce. Bylo to vyústění desetiletého sporu, od kterého si Mondelez, výrobce čokolády Milka, sliboval, že rozbije dosavadní kvadratický monopol společnosti Alfred Ritter, tradičního výrobce čtvercové kakaové pochoutky z Waldenbuchu u Stuttgartu.

Soud se zabýval otázkou právní ochrany tvaru tabulky čokolády, mimo jiné z pohledu spotřebitele a práva ochranných známek, kde dospěl k závěru, že samotný čtvercový tvar čokolády by si právní ochranu nezasluhoval. Dle německého zákona o ochranných známkách je tvar zboží nebo jeho balení způsobilý získat ochrannou známku pouze pokud „propůjčuje zboží zásadní hodnotu.“ Tvar sladké pochutiny jí tedy sám o sobě dle soudu žádnou zvláštní hodnotu nedává. Zástupci Ritter Sport mimo jiné přirovnávali před soudem tvar své čokolády a jeho rozpoznatelnost spotřebitelem k fialové barvě obalů čokolád Milka svého konkurenta, která je rovněž registrovaná jako ochranná známka. Soud dospěl k závěru, že spojují-li spotřebitelé na první pohled rozpoznatelný čtvercový tvar čokolády s jejím původem a zárukou její kvality, tak funguje jako rozpoznávací znak pro spotřebitele (např. dle názoru autora může ve spotřebiteli vyvolat přesvědčení, že takový čtvercový výrobek pochází z Německa a podléhá proto přísným kvalitativním standardům). Tvar čokolády Ritter Sport je chráněný již od devadesátých let a spotřebitelům se dlouhodobě s touto značkou vybaví právě její tvar. Ritter Sport sleduje dlouhodobě marketingovou strategii, ve které používá čtvercový tvar obalu se známým sloganem „Quadratisch. Praktisch. Gut.“ (tj. čtvercový, praktický a dobrý). To může vést ke skutečnosti, že rozhodnutí spotřebitele o koupi čokolády je určeno čtvercovým tvarem obalu, protože to spotřebitel vnímá jako označení původu čokolády určité značky, a tudíž je spojuje s určitými kvalitativními očekáváními, jak bylo nastíněno výše. Z těchto důvodů soud rozhodl, že ochranná známka Ritter Sport náleží.

Čokoláda Milka tak utrpěla hořkou prohru v oblasti právní ochrany výrobků z kakaa. Tímto rozhodnutím Spolkového nejvyššího soudu byl s konečnou platností zvrácen rozsudek Spolkového patentového soudu z roku 2016, který dal za pravdu čokoládě s fialovou krávou a ochrannou známku Ritter Sport na tvar čokolády zrušil. Milka tehdy uspěla s argumentací výhodnosti čtvercového balení pro přepravu výrobku, a že je touto ochrannou známkou porušována hospodářská soutěž. V roce 2018 Spolkový nejvyšší soud o tomto sporu rozhodoval poprvé a rozhodnutí Spolkového patentového soudu zrušil. Spolkový patentový soud pak nanovo rozhodl již ve prospěch Ritter Sport. Výrobci původně švýcarské čokolády Milka toto rozhodnutí napadli u Spolkového nejvyššího soudu, který tedy nyní, v červenci, jejich stížnost zamítl jako nedůvodnou. Ani alpské mléko tak svou jemností soudce neobměkčilo.

V německých obchodech se tedy bude moci prodávat ve tvaru čtverce jedině čokoláda Ritter Sport. Německá čokoládovna proto může slavit sladké vítězství. Slogan „Čtvercový. Praktický. Dobrý.“ tak zůstává i nadále. Spor o čokoládu je v Německu s konečnou platností u konce. Chutná však ve skutečnosti lépe čokoláda obdélníková nebo čtvercová? Nejlépe vyzkoušejte sami.


Autor: Mgr. Jan Kubeš

Foto: Pixabay