Seznamovák se Všehrdem


Zpět
Seznamovák se Všehrdem

Spolek českých právníků Všehrd pořádal ve dnech 17.20. září v horské chatě Sedmidolí ve Špindlerově Mlýně seznamovací kurz a já měl to potěšení se ho zúčastnit ze strany studenta prvního ročníku. Na programu bylo představení studijního systému, simulovaný soud, mediace, semináře dvou advokátních kanceláří a noční bojovka.

Seznamovák byl zahájen v kanceláři spolku vzájemným představením, po kterém jsme se odebrali do počítačové místnosti, kde jsme se dozvěděli, jak správně zacházet se studijním informačním systémem a právnickou databází ASPI. Následoval oběd v menze, cesta autobusem a večer jsme si vyzkoušeli sepsat smlouvu zakládající advokátní kancelář.

V pátek přišla řada na prezentaci mediace, po které jsme si ji vyzkoušeli na vlastní kůži v praktickém cvičení. Dostali jsme role a podrobné zadání, ve kterém bylo napsáno, jaké máme cíle, a následně jsme měli hodinu s protistranou a mediátorem, abychom se daný problém pokusili vyřešit a uzavřít co nejvýhodnější dohodu pro nás. Mimo schopností argumentačních jsme si tak procvičili i ty herecké. Poté následovaly semináře se zástupci advokátních kanceláří ZCH Legal a Kinstellar nejen ohledně náplně advokátní profese, po kterých mám výrazně lepší představu, co mě po studiu čeká.


V sobotu byl na programu moot court z prostředí středověkých Čech. Dostali jsme 22 stran zákonů a zadání případu a odpoledne se konal celý soudní proces i s popravami a jinými středověkými tresty. Já měl roli advokáta a ač jsem zachránil obžalovaného, můj svědek byl rozčtvrcen. Den byl zakončen noční bojovkou plnou zpěvu.

Jakožto účastníkovi se mi seznamovák velmi líbil - obzvlášť prezentace studijního informačního systému a moot court, ale nejlepší bylo nepochybně seznámení se se studenty nejen z mého ročníku.

Autor: Filip Jeřábek

Zdroj fotografií: Archiv Všehrd