Noc fakulty se vrací - znovu a lepší


Zpět
Noc fakulty se vrací - znovu a lepší

Ve středu 7. listopadu 2018 se na Právnickou fakultu UK vrací úspěšná akce Noc fakulty, tentokrát s podtitulem Fakulta československá. 

První ročník tohoto fakultního festivalu, který se původně plánoval jako jednorázová akce pro 300 lidí, se udál na podzim loňského roku. „S tím, že tu nakonec bylo 2500 lidí. Podle slov doc. Pitharta a doc. Grónského to s výjimkou Listopadu byla ta největší akce, která se na akademické půdě Právnické fakulty konala od roku 1967,“ říká jeden z hlavních organizátorů Michal Říha. Festival byl velkým úspěchem – jeho organizátoři byli oceněni rektorem UK Cenou Miroslava Petruska za prezentaci University Karlovy.

„Ten projekt vznikl jako prokrastinační myšlenka. Vadilo mi, že se pořád mezi studenty říká, že tady [na fakultě] je málo akcí, že se tady nic neděje, což není pravda, pouze se o těch akcích většinou neví,” odpovídá Michal Říha na otázku, co vlastně stálo na počátku tohoto fakultního festivalu.

Stejně jako loni se mohou účastníci mimo jiné těšit na řadu zajímavých přednášek. 

„Vytvořili jsme takové „tracky“. Třeba „track“ pro první ročník, který je doporučeným průběhem pro prváka, takže student prvního ročníku tam od osmi do půlnoci bude mít věci, které ho budou spíše zajímat. Začíná trochu filozofičtěji s prof. Sokolem, následuje prof. Skřejpek s římským právem, pak od deseti doc. Dušek a zakončí to doktor Šouša,“ vysvětluje Michal. Naopak praktik, který se chce dozvědět něco nového, může jít od osmi na workshop o komunikaci s klientem. 

Obecně letošní ročník posílil, co se týče platného práva. Je možné vybrat si z přednášek na občanské, obchodní i veřejné právo. Program se ale zcela nezaměřuje jen na právo. Uskuteční se i přednáška o architektu budovy fakulty, Janu Kotěrovi, nebo o lobbyingu v České republice. 

„Pokud někdo bude mít těch akademických přednášek moc, tak prostě sejde do Bazénu, koupí si pivo, může si zatančit, pobavit se s kamarády, pak si může jít zahrát laser game nebo si vyzkoušet virtuální realitu. Ta nabídka je velká a každý si tu něco najde a naší cílem je, aby se na fakultě cítil jako doma,” podotýká nadšeně Říha.

Zváni jsou všichni: studenti, učitelé, absolventi i uchazeči o studium. „Chceme ukázat to nejlepší z Právnické fakulty, chceme přivést i lidi mimo fakultu, zejména z univerzity, ale chceme návštěvníky i mimo univerzitu, aby to bylo co nejpestřejší. Proto je program natolik různorodý, a i přednášející spíše volí formát populárně naučný než strohé přednášky. Pro studenty je přidanou hodnotou, že třeba někdo, kdo je hodinu před tím učil, nyní sedí pár metrů od nich a vypráví něco zajímavého, na co běžně ve výuce nezbyde čas.“