Atari vs. North American Philips Consumer Electronics Corp.


Zpět
Atari vs. North American Philips Consumer Electronics Corp.

Videoherní oblast je stejně jako každý jiný obor lidské působnosti spojen s právem a jeho instituty. Na následujících řádcích naleznete stručný popis významného soudního sporu, který položil základy duševního vlastnictví a jeho subkategorii autorských práv ve světě herních společností a softwarů. 


V dnešním článku se budeme věnovat nejenom videohrám jako takovým, ale pokusíme se zaměřit na spojení herního světa s právní praxí. V tomto duchu se ponesou i některé další příspěvky naší videoherní rubriky. Jak napovídá název, v dnešním sloupku se blíže zaměříme na spor mezi počítačovou firmou Atari a světoznámým elektrotechnickým gigantem Philipsem. 

Firma Atari, INC. se zaměřuje na výrobu herních konzolí a herních automatů již od sedmdesátých let 20. století. Nejnovějším počinem této tradiční značky je konzole Atari VCS, která má do prodeje vstoupit v nejbližších měsících. Nizozemská společnost, Koninklijke Philips Electronics N.V. založená na konci 19. století, se zabývá výrobou širokého spektra produktů z oblasti elektrotechniky od holících strojků přes televize až po žárovky. Současným hitem Philipsu s výhradním právem na výrobu jsou televizory s funkcí Ambilight.

Právní spor mezi těmito dvěma giganty se odehrál v roce 1982. Hlavním předmětem rozepře byla hra známá jako PAC-MAN, kterou Atari naplánovalo na domácí konzole vydat v roce 1982. Philips, jehož ředitelem byl mimochodem K. C. Menkin, však již o rok dříve přišel s titulem K.C. Munchkin, který se až nápadně podobal PAC-MANovi. Atari podalo návrh na předběžné opatření proti společnosti Philips za porušování autorských práv a následné stažení produktu K.C. Munchkin z trhu. Americký prvoinstanční soud však tuto žalobu zamítl kvůli nedostatečnému prokázání úspěchu ze strany žalobce. Odvolací soud však toto stanovisko zrušil a přikázal soudu prvního stupně, aby přistoupil k předběžným opatřením. Hra K.C. Munchkin byla stažena z prodeje a všechny kopie údajně zničeny.

Tento případ se stal historicky jedním z vůbec prvních v oblasti autorského práva spojeného čistě s počítačovým softwarem, resp. s videoherním softwarem. Tato kauza položila základy duševního vlastnictví na videoherní software v právních řádech po celém světě.Autoři: Ámos Tomšíček, Martin Podhajský

Obrázky: Picpedia, Pixabay

Zdroje: