Randova Nadace / Orgány nadace

Správní rada

Prof. Dr. Dr.h.c. Jan S. Kruliš-Randa
emeritní profesor Univerzity v Curychu a pravnuk Ant. Randy

Thomas Hrubý
advokát

JUDr. Štěpán Hůlka
právník

JUDr. Václav Bílý, Ph.D., LL.M.
advokát

Mgr. Aleš Růžička
právník

Mgr. Jakub Lichnovský
advokát

Štěpán Lisý

Ing. Hana Bakičová

Adam Vojtěch

Dozorčí rada

Doc. JUDr. Vladimír Kindl, CSc.

Mgr. Jan Matějíček
právník

Mgr. Ondřej Malovec
advokát

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD.

Mgr. Jan Czernin, LL.M.
soudce

Tajemnice

Eva Nekvasilová