Randova Nadace

Randova nadace

nám. Curieových 7 116 40 Praha 1

tel.: +420 222 322 654 e-mail: randova.nadace@czechcode.cz

IČO: 264 64 926 číslo účtu: 173179045/0300 (vedený u ČSOB)