Randova Nadace / Cena Randovy nadace

Ceny Randovy nadace

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd vypisuje v rámci programu podpory rozvoje právní vědy a talentovaných studentů právnických fakult v České republice za laskavé podpory advokátní kanceláře PRK Partners, s. r. o. cenu Randovy nadace o vynikající diplomovou práci z oboru obchodního práva a příbuzných oborů.

Cena Randovy nadace může být udělena autorce/autorovi diplomové práce, obhájené v období od 1.9.2013 do 31.3.2015 na právnické fakultě v České republice v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, včetně národního hospodářství, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci.

Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč.

Bližší informace v aktualitách nebo na emailové adrese: randova.nadace@czechcode.cz

Podmínky pro hodnocení

  • Diplomová práce musí být obhájena na právnické fakultě v České republice v určeném oboru v období od 1.9.2013 do 31.3.2015.
  • Diplomová práce musí být nejpozději do 15.6.2015 zaslána kontaktní adresu Randovy nadace, Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00 nebo předložena v kanceláři Spolku českých právníků Všehrd (budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy, dveře č. 29, nám.Curieových 7, 116 40, Praha 1).
  • Diplomová práce musí být doručena v jednom písemném vyhotovení, včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (zejména kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).
  • Doručení obhájené diplomové práce včetně posudků a průvodního dopisu se považuje za podání přihlášky. Podáním přihlášky dává diplomant/ ka souhlas ke zveřejnění a publikaci své diplomové práce, včetně zveřejnění na internetu, v případě, že jeho/její práce bude oceněna.
  • U dělení ceny, určení její výše, popř. způsob rozdělení ceny mezi více autorů, je zcela na zvážení správní rady Randovy nadace a na její udělení není žádný právní nárok. V příslušném akademickém roce nemusí být cena udělena vůbec.
  • Upozorňujeme, že proces výběru diplomové práce a udělení ceny není veřejnou soutěží.