Randova nadace / Aktuality

Podpora studentů v tomto roce

Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd v tomto roce podpořila dva mladé talentované studenty udělením studijního příspěvku.

Níže naleznete bližší informace o podpořených programech.

Mgr. Josef Ostřanský


Mgr. Josef OstřanskýDíky podpoře Randovy nadace mi bude umožněno studovat prestižní postagraduální program Master in International Dispute Settlement vyučovaný na Ženevské univerzitě a Graduate Institute in International and Development Studies. Tento program se zaměřuje na mezinárodní řešení sporů v oblasti mezinárodního práva veřejného i soukromého. Většina předmětů je vyučována předními odborníky na danou oblast z významných zahraničních univerzit i z praxe, a především v oblasti mého dlouhodobého zájmu, kterým je mezinárodní investiční arbitráž, nabízí tento program výbornou přípravu na budoucí kariéru v tomto oboru. Za tuto pomoc jsem Randově nadaci neskonale vděčný.


Mgr. Petra Kutková


Mgr. Petra KutkováDěkuji tímto správní radě Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd, že se rozhodla podpořit mě při mém postgraduálním studiu na německé Universität Regensburg (dále jen „UR“).

Pro studium postgraduálního studijního programu LLM jsem se rozhodla po absolvování magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Impulsem k tomuto kroku byla především předchozí dobrá zkušenost se studiem na UR, neboť jsem měla tu příležitost účastnit se zde v akademickém roce 2009/2010 zahraničního LLP programu organizovaného Evropskou Unií. Cílem mého postgraduálního studia je navázání na odborné znalosti nabyté v době mého zahraničního pobytu a prohloubení vědomostí z oblasti německého civilního práva.

Postgraduální program na UR je zaměřen na studium německého občanského, trestního a ústavního práva. Studium je zakončeno magisterskou zkouškou ověřující nabytí základních znalostí ze všech uvedených oblastí a hlubších znalostí v jednom právním oboru dle vlastního výběru. Předpokladem k úspěšnému zakončení postgraduálního studia a k obdržení magisterského titulu „Magister Legum“ neboli „LLM“, je rovněž odevzdání závěrečné odborné práce v německém jazyce.

Pevně věřím, že studium na UR splní má očekávání a že se i díky finanční podpoře, kterou mi pro účely tohoto studia poskytla Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd, budu moci zařadit mezi úspěšné absolventy LLM studia a reprezentovat tak moji alma mater v zahraničí.